Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

10. Deset pošasti

Frame 10-01

Mojsije i Aron otišli su faraonu. Rekli su: "Ovo kaže Bog Izraelov: 'Oslobodi moj narod!'" Faraon ih nije poslušao. Umesto da pusti Izraelce, naterao ih je da još više rade!

Frame 10-02

Faraon je odbijao osloboditi narod, pa je Bog poslao deset groznih pošasti na Egipat. Putem ovih pošasti, Bog je faraonu pokazao da je moćniji od njega, kao i od svih egipatskih bogova.

Frame 10-03

Bog je reku Nil pretvorio u krv, ali faraon još uvek nije hteo pustiti Izraelce da odu.

Frame 10-04

Bog je poslao žabe po celom Egiptu. Faraon je preklinjao Mojsija da ukloni žabe. Međutim, nakon što su sve žabe umrle, faraon je otvrdnuo svoje srce i nije dopustio da Izraelci napuste Egipat.

Frame 10-05

Stoga je Bog poslao komarce kao pošast. Zatim, poslao je obade kao pošast. Faraon je pozvao Mojsija i Arona da im kaže da će Izraelci, ako zaustave ovu pošast, moći napustiti Egipat. Kad se Mojsije pomolio, Bog je uklonio obade iz Egipta. Međutim, faraon je otvrdnuo svoje srce i nije hteo pustiti narod da ode.

Frame 10-06

Nakon toga, Bog je izazvao da se sve domaće životinje koje su pripadale Egipćanima razbole i umru. Faraonovo srce bilo je otvrdnuto, pa nije hteo pustiti Izraelce da odu.

Frame 10-07

Onda je Bog rekao Mojsiju da baci pepeo pred faraonom. Kad je to učinio, bolni čirevi pojavili su se na Egipćanima, ali ne i na Izraelcima. Bog je otvrdnuo faraonovo srce, tako da faraon nije hteo pustiti Izraelce da odu.

Frame 10-08

Nakon toga, Bog je poslao tuču koja je uništila većinu useva u Egiptu, a ubila je svakoga ko bi izašao napolju. Faraon je pozvao Mojsija i Arona i rekao im: "Sagrešio sam. Možete ići." Mojsije se tada pomolio, a tuča je prestala padati s neba.

Frame 10-09

Pa ipak, faraon je ponovno sagrešio i otvrdnuo svoje srce. Nije hteo pustiti Izraelce da odu.

Frame 10-10

Nakon toga, Bog je poslao roj skakavaca da se nadviju nad Egiptom. Skakavci su pojeli sav usev koji tuča nije uništila.

Frame 10-11

Onda je Bog poslao tamu koja je trajala tri dana. Bilo je tako mračno da Egipćani nisu mogli napustiti svoje kuće. Međutim, tamo gde su živeli Izraelci, bilo je svetla.

Frame 10-12

Čak ni nakon ovih devet pošasti, faraon nije hteo pustiti Izraelce da odu. Budući da faraon nije hteo poslušati, Bog je naumio pustiti još jednu pošast. Ova će promeniti faraonov stav.

Biblijska priča iz 2. Knjige Mojsijeve 5-10