Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

22. Rođenje Jovanovo

Frame 22-01

U prošlosti, Bog je govorio sa svojim narodom kroz svoje anđele i proroke. Međutim, onda je prošlo 400 godina kada im nije govorio. Odjednom, jednom starom svešteniku koji se zvao Zaharija došao je anđeo s porukom od Boga. Zaharija i njegova žena Jelisaveta bili su jako pobožni ljudi, ali nisu mogli imati dece.

Frame 22-02

Anđeo je rekao Zahariji: "Tvoja žena će dobiti sina. Daćeš mu ime Jovan. Biće pun Duha Svetog, te će pripremiti narod za Mesiju." Zaharija je odgovorio: "Moja žena i ja smo prestari da bismo mogli dobiti decu. Kako mogu sigurno znati da će se to dogoditi?"

Frame 22-03

Anđeo je odgovorio Zahariji: "Bog me poslao da ti donesem ovu dobru vest. Pošto mi nisi poverovao, nećeš moći govoriti dok se dete ne rodi." Zaharija odmah nakon toga više nije mogao govoriti. Tada je anđeo ostavio Zahariju, nakon čega se Zaharija vratio kući, a njegova žena je zatrudnela.

Frame 22-04

Kad je Jelisaveta bila u šestom mesecu trudnoće, isti anđeo se odjednom pojavio Jelisavetinoj rođaki, koja se zvala Marija. Ona je bila devica i bila je zaručena s čovekom koji se zvao Josif. Anđeo joj je rekao: "Zatrudnećeš i rodićeš sina. Daćeš mu ime Isus. On će biti Sin Boga Svevišnjega i vladaće zauvek."

Frame 22-05

Marija je odgovorila: "Kako će se to dogoditi, kada sam devica?" Anđeo joj je objasnio: "Duh Sveti će sići na tebe i sila Božija će te zaseniti. Stoga će dete biti sveto, Sin Božiji." Marija je verovala i prihvatila što joj je anđeo rekao.

Frame 22-06

Ubrzo nakon što je anđeo progovorio Mariji, ona je otišla posetiti Jelisavetu. Čim je Jelisaveta čula Marijin pozdrav, Jelisavetina beba je poskočila u njoj. Žene su se zajedno radovale zbog onoga što im je Bog učinio. Nakon što je Marija provela tri meseca u poseti Jelisaveti, vratila se kući.

Frame 22-07

Nakon što je Jelisaveta rodila svog dečačića, Zaharija i Jelisaveta su bebu prozvali Jovan, kao što je anđeo zapovedio. Onda je Bog dopustio Zahariji da ponovno progovori. Zaharija je rekao: "Slava Bogu, jer setio se svoga naroda! Ti ćeš se, sine moj, zvati prorok Boga Svevišnjega i reći ćeš narodu kako može primiti oproštenje za svoje grehe!"

Biblijska priča iz Lukinog evanđelja 1