Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

29. Priča o nemilosrdnom sluzi

Frame 29-01

Jednog dana, Petar je zapitao Isusa: "Gospodaru, koliko puta trebam oprostiti svome bratu kad sagreši protiv mene? Do sedam puta?" Isus je odgovorio: "Ne sedam puta, nego sedamdeset puta sedam!" Ovim je Isus mislio da bismo uvek trebali opraštati. Isus je ispričao ovu priču.

Frame 29-02

Isus je rekao: "Carstvo Božije je poput cara koji želi poravnati račune sa svojim slugama. Jedan od sluga je dugovao ogroman dug vredan plata za 200 000 godina."

Frame 29-03

"Budući da sluga nije mogao otplatiti dug, car je rekao: 'Prodajte ovog čoveka i njegovu porodicu kao robove da to otplati njegov dug.'"

Frame 29-04

"Sluga je pao na kolena pred carom i rekao: 'Molim te budi strpljiv sa mnom i platiću ti puni iznos što ti dugujem.' Car se smilovao sluzi, ukinuo celi njegov dug i pustio ga."

Frame 29-05

"Ali kad je taj sluga otišao od cara, našao je drugoga slugu koji je njemu dugovao četiri meseca plate. Sluga je zgrabio svoga kolegu i rekao: 'Plati mi novac koji mi duguješ!'"

Frame 29-06

"Drugi je sluga pao na kolena i rekao: 'Molim te budi strpljiv sa mnom, i platiću ti puni iznos što ti dugujem.' No, umesto toga, prvi je sluga bacio drugoga slugu u zatvor dok ne otplati svoj dug."

Frame 29-07

"Neke druge sluge videli su što se dogodilo i jako su se uznemirili. Otišli su caru i rekli mu sve."

Frame 29-08

"Car je pozvao prvoga slugu i rekao mu: 'Ti nevaljali slugo! Oprostio sam ti toliki dug samo zato što si me preklinjao. Ti si trebao učiniti isto tako.' Car je bio tako ljut da je bacio nevaljalog slugu u zatvor dok ne otplati sav svoj dug."

Frame 29-09

Onda je Isus rekao: "Ovo će moj nebeski Otac učiniti svakom od vas ako ne oprostite svom bratu od srca."

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 18:21-35