Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

42. Isus se vraća u nebo

Frame 42-01

Onoga dana kada je Isus uskrsnuo od mrtvih, dvojica njegovih učenika išla su u obližnji grad. Dok su hodali, razgovarali su o tome šta se dogodilo s Isusom. Nadali su se da je on Mesija, ali onda je Isus bio ubijen. A sada su žene rekle da je opet živ. Nisu znali šta je istina.

Frame 42-02

Isus im je prišao i počeo hodati s njima, ali ga oni nisu prepoznali. Pitao ih je o čemu to razgovaraju, pa su mu ispričali sve začuđujuće stvari koje su se dogodile u vezi s Isusom tokom prethodnih nekoliko dana. Mislili su da razgovaraju s posetiocem koji nije znao što se dogodilo u Jerusalimu.

Frame 42-03

Onda im je Isus objasnio što Božija reč kaže o Mesiji. Podsetio ih je da su proroci rekli da će Mesija patiti i da će ga ubiti, ali da će treći dan uskrsnuti. Kad su stigli do grada kamo su ova dva čoveka kanila ostati, gotovo je bila večer.

Frame 42-04

Ova dvojica su pozvala Isusa da ostane s njima, pa je ostao. Kad su bili spremni večerati, Isus je podigao hleb, zahvalio Bogu za njega i prelomio ga. Odjednom su prepoznali da je to bio Isus. Međutim, u tom trenutku im je nestao ispred očiju.

Frame 42-05

Dva čoveka su rekla jedan drugome: "To je bio Isus! Zato su nam srca gorela kad nam je objašnjavao Božiju Reč!" Odmah su otišli natrag u Jerusalim. Kad su stigli, rekli su učenicima: "Isus je živ! Videli smo ga!"

Frame 42-06

Dok su učenici tako razgovarali, Isus se najednom pojavio u sobi s njima i rekao im: "Mir vama!" Učenici su mislili da vide duha, ali Isus im je rekao: "Zašto ste uplašeni i sumnjičavi? Pogledajte moje ruke i noge. Duhovi nemaju tela kao što ja imam." Kako bi im dokazao da nije duh, tražio im je nešto za jelo. Dali su mu komad pečene ribe, a on ga je pojeo.

Frame 42-07

Isus je rekao: "Rekao sam vam da se mora ispuniti sve što je napisano o meni u Božijoj reči." Onda im je otvorio umove da bi mogli razumeti Božiju reč. Rekao je: "Davno je napisano da će Mesija patiti, umreti i treći dan uskrsnuti od mrtvih."

Frame 42-08

"Isto tako je napisano u Pismima da će moji učenici govoriti svima da se pokaju kako bi primili oprost za svoje grehe. To će početi činiti u Jerusalimu, a onda će otići posvuda i svedočiti svim narodima. Vi ste svedoci svemu ovom što se dogodilo."

Frame 42-09

Tokom sledećih četrdeset dana, Isus se puno puta pojavio svojim učenicima. Jednom se ukazao više od 500 ljudi u isto vreme! Dokazao je svojim učenicima na mnoge načine da je živ, te ih je poučavao o carstvu Božijem.

Frame 42-10

Isus je rekao svojim učenicima: "Data mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Dakle, idite, činite učenike od svih naroda tako što ćete ih krstiti u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, te učeći ih da budu poslušni svemu što sam vam zapovedio. Setite se, ja ću uvek biti s vama."

Frame 42-11

Četrdeset dana nakon što je Isus uskrsnuo od mrtvih, rekao je svojim učenicima: "Ostanite u Jerusalimu dok vam moj Otac ne udeli moć kada Duh Sveti dođe na vas." Onda je Isus uzašao na nebo, a oblak ga je sakrio od njihova pogleda. Isus je seo s desne strane Bogu da vlada nad svime.

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 28:16‒20; Evanđelja po Marku 16:12‒20; Evanđelja po Luki 24:13‒53; Evanđelja po Jovanu 20:19‒23; Dela apostola 1:1‒11