Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

12. Izlazak

Frame 12-01

Izraelci su bili vrlo srećni što napuštaju Egipat. Nisu više bili robovi, a išli su u Obećanu zemlju! Egipćani su dali Izraelcima što god su tražili, čak i zlato, srebro i ostale vredne stvari. Neki ljudi iz drugih naroda poverovali su u Boga i otišli su zajedno s Izraelcima dok su oni napuštali Egipat.

Frame 12-02

Bog ih je vodio pomoću visokog stuba od oblaka koji je išao pred njima tokom dana, a koji bi noću postao stub od vatre. Bog je uvek bio s njima i vodio ih dok su putovali. Oni su ga samo trebali slediti.

Frame 12-03

Nedugo nakon toga, faraon i njegov narod promenili su mišljenje i hteli su da Izraelci opet budu njihovi robovi. Bog je učinio da faraon bude tvrdoglav kako bi narod mogao videti da je On Jedini Pravi Bog, te da bi razumeli da je On, Jahve, moćniji od faraona i njegovih bogova.

Frame 12-04

Stoga su faraon i njegova vojska jurili Izraelce kako bi ih opet učinili svojim robovima. Kada su Izraelci videli kako dolazi egipatska vojska, shvatili su da su zarobljeni između faraonove vojske i Crvenog mora. Jako su se uplašili i povikali: "Zašto smo napustili Egipat? Umrećemo!"

Frame 12-05

Mojsije je rekao Izraelcima: "Prestanite se bojati! Bog će se boriti za vas danas i spasiti vas." Tada je Bog rekao Mojsiju: "Reci narodu da se primakne prema Crvenom moru."

Frame 12-06

Bog je zatim pomaknuo stub od oblaka i stavio ga između Izraelaca i Egipćana tako da Egipćani nisu mogli videti Izraelce.

Frame 12-07

Bog je rekao Mojsiju da podigne svoju ruku nad morem i razdeli vodu. Onda je Bog poslao vetar koji je oduvao vodu u moru nalevo i nadesno, tako da se pojavio put kroz more.

Frame 12-08

Izraelci su prošli kroz more po suvom tlu, s vodenim zidom s obe strane.

Frame 12-09

Tada je Bog maknuo oblak s puta tako da su Egipćani mogli videti Izraelce kako beže. Egipćani su odlučili pojuriti za njima.

Frame 12-10

I tako, sledili su Izraelce po putu kroz more, ali Bog je učinio da se Egipćani uspaniče i da se njihova bojna kola zaglave. Povikali su: "Bežimo! Bog se bori za Izraelce!"

Frame 12-11

Nakon što su svi Izraelci prešli sigurno na drugu stranu mora, Bog je rekao Mojsiju da opet ispruži svoju ruku. Kad je poslušao, voda se vratila nazad na svoje mesto i potopila egipatsku vojsku.

Frame 12-12

Utopila se cela egipatska vojska. Kad su Izraelci videli da su Egipćani mrtvi, pouzdali su se u Boga i poverovali da je Mojsije prorok Božiji.

Frame 12-13

Nadalje, Izraelci su bili jako radosni i ushićeni što ih je Bog spasio od smrti i ropstva! Sada su mogli slobodno služiti Bogu. Izraelci su pevali mnoge pesme da bi proslavili svoju novostečenu slobodu te slavili Boga što ih je spasio od egipatske vojske.

Frame 12-14

Bog je Izraelcima zapovedio da svake godine slave Pashu kako bi se sećali da im je Bog dao pobedu nad Egipćanima i spasio ih od ropstva. Slavili su je tako što bi zaklali besprekorno jagnje, koje bi onda pojeli zajedno s beskvasnim hlebom.

Biblijska priča iz 2. Knjige Mojsijeve 12:33-15:21