Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

23. Isusovo rođenje

Frame 23-01

Marija je bila zaručena za pravednog čoveka koji se zvao Josif. Kad je on čuo da je Marija trudna, znao je da to nije moglo biti njegovo dete. Nije hteo osramotiti Mariju, pa je planirao potajno se rastati od nje. Pre nego što je to uspeo učiniti, u snu mu se pojavio anđeo i progovorio mu.

Frame 23-02

Anđeo mu je rekao: "Josife, nemoj oklevati da uzmeš Mariju za svoju ženu. Beba koja je u njoj čudesno je začeta od Duha Svetoga. Ona će roditi sina. Nazovi ga Isus (što znači: 'Jahve spašava'), jer će on spasiti narod od njegovih greha."

Frame 23-03

I tako, Josif je oženio Mariju i uzeo je kući kao svoju ženu, ali nije s njom spavao dok se nije porodila.

Frame 23-04

Kad se približilo vreme da Marija rodi, rimska vlast je svima naredila da zbog popisa odu u grad gde su živeli njihovi preci. Josif i Marija su morali putovati iz Nazareta, gde su živeli, u Vitlejem, jer je Vitlejem bio rodni grad njihova pretka, Davida.

Frame 23-05

Kad su stigli u Vitlejem, nisu imali gde prenoćiti. Jedino mesto koje su mogli naći, bila je štala. Dete se tu rodilo, a njegova majka ga je stavila u korito, jer nisu imali krevet za njega. Nazvali su ga Isus.

Frame 23-06

Te su noći neki pastiri u blizini čuvali svoja stada. Odjednom, pojavio im se anđeo obasjan jarkim svetlom. Prestravili su se. Anđeo im je rekao: "Ne bojte se, jer imam za vas radosnu vest. U Vitlejemu se rodio Mesija, Gospodar!"

Frame 23-07

"Potražite dete, i naći ćete ga kako leži u koritu zamotano u trake od tkanine." Odjednom, nebo se ispunilo anđelima koji su slavili Boga, govoreći: "Slava Bogu na nebesima i mir na zemlji ljudima prema kojima je blagonaklon."

Frame 23-08

Pastiri su uskoro stigli na mesto gde je bio Isus i našli su ga kako leži u koritu, baš kako im je anđeo rekao. Bili su jako uzbuđeni. Pastiri su se vratili na polja gde su bile ovce, slaveći Boga za sve što su čuli i videli.

Frame 23-09

Nakon nekog vremena, mudraci iz zemalja Dalekog istoka videli su neobičnu zvezdu na nebu. Shvatili su da to znači da se rodio novi car Judejaca. I tako su otputovali daleko da bi videli toga cara. Došli su u Vitlejem i našli kuću u kojoj su boravili Isus i njegovi roditelji.

Frame 23-10

Kad su mudraci videli Isusa s njegovom majkom, poklonili su se i slavili ga. Dali su Isusu skupe darove. Onda su se vratili kući.

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 1; Evanđelja po Luki 2