Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

26. Isus započinje svoju službu

Frame 26-01

Nakon što je nadvladao iskušenja Sotone, Isus se vratio u sili Duha Svetoga u područje Galileje gde je živeo. Isus je išao od mesta do mesta i poučavao. Svi su govorili dobro o njemu.

Frame 26-02

Isus je otišao u grad Nazaret, u kojem je živeo za vreme svoga detinjstva. U subotu je otišao na mesto gde su slavili Boga. Dali su mu svitak proroka Isaije da iz njega nešto pročita. Isus je otvorio svitak i pročitao odlomak ljudima.

Frame 26-03

Isus je pročitao: "Bog mi je dao svoga Duha da mogu naveštati dobru vest siromašnima, slobodu zatvorenicima, vraćanje vida slepima, te oslobođenje potlačenima. Ovo je godina Gospodnje milosti."

Frame 26-04

Onda je Isus seo. Svi su ga pažljivo gledali. Znali su da se ovaj odlomak pisma koji su sad čuli odnosi na Mesiju. Isus je rekao: "Reči koje sam sad pročitao ispunjavaju se upravo sada." Ljudi su bili zadivljeni. "Nije li ovo Josifov sin?" rekli su.

Frame 26-05

Onda je Isus rekao: "Istina je da nijedan prorok nije prihvaćen u svom rodnom gradu. Tokom vremena proroka Ilije, bilo je mnogo udovica u Izraelu. Ali kada tri godine nije padala kiša, Bog nije poslao Iliju da pomogne udovici iz Izraela, nego udovici iz drugog naroda."

Frame 26-06

Isus je nastavio govoriti: "Takođe, za vreme proroka Eliseja, bilo je mnogo ljudi u Izraelu s kožnim bolestima. No, Elisej nije iscelio nijednoga od njih. Iscelio je jedino kožnu bolest Naamana, zapovednika Izraelovih neprijatelja." Ljudi koji su slušali Isusa bili su Judejci. Kad su ga čuli da to govori, bili su besni na njega.

Frame 26-07

Građani Nazareta su odvukli Isusa iz mesta gde su slavili Boga i doveli ga na rub litice s koje su ga hteli baciti da ga ubiju. Međutim, Isus se probio kroz mnoštvo i napustio grad Nazaret.

Frame 26-08

Isus je onda prošao kroz područje Galileje, a veliko je mnoštvo došlo k njemu. Donosili su mu mnoge ljude koji su bili bolesni ili hendikepirani, kao i one koji nisu mogli videli, hodati, čuti ili govoriti, a Isus ih je isceljivao.

Frame 26-09

Mnoge ljude koje su kontrolisali demoni donosili bi k Isusu. Na Isusovu zapoved, demoni bi izlazili iz ljudi, a pritom bi često vikali: "Ti si Sin Božiji!" Mnoštvo ljudi bilo je zadivljeno i slavili su Boga.

Frame 26-10

Nakon toga, Isus je odabrao dvanaest muškaraca koje je nazvao svojim apostolima. Apostoli su putovali s Isusom i učili od njega.

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 4:12-25; Evanđelja po Marku 1:14-15, 35-39; 3:13-21; Evanđelja po Luki 4:14-30, 38-44