Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

41. Bog podiže Isusa iz mrtvih

Frame 41-01

Nakon što su vojnici razapeli Isusa, neverne jevrejske vođe su rekle Pilatu: "Onaj lažov Isus rekao je da će uskrsnuti iz mrtvih nakon tri dana. Neko mora čuvati grobnicu kako njegovi učenici ne bi ukrali njegovo telo i onda rekli da je ustao od mrtvih."

Frame 41-02

Pilat im je rekao: "Uzmite nekoliko vojnika i osigurajte grob što bolje možete." I tako, zapečatili su kamen na ulazu u grobnicu i postavili vojnike da osiguraju da niko ne može ukrasti telo.

Frame 41-03

Dan nakon što je Isus pokopan bila je subota, a Jevrejima nije bilo dopušteno da na taj dan idu na grob. Stoga se, u rano jutro nakon subote, nekoliko žena pripremilo da odu na Isusov grob kako bi stavile još ukopnih mirođija na njegovo telo.

Frame 41-04

Odjednom se dogodio snažan potres. Anđeo koji je sijao poput munje, pojavio se s neba. Otkotrljao je kamen koji je pokrivao ulaz u grobnicu i seo na njega. Vojnici koji su čuvali grobnicu, prestravili su se i popadali na zemlju poput mrtvaca.

Frame 41-05

Kad su žene stigle na grobnicu, anđeo im je rekao: "Ne bojte se. Isus nije ovde. On je uskrsnuo od mrtvih, baš kako je rekao! Pogledajte u grob i uverite se!" Žene su pogledale u grobnicu i videle su mesto gde je Isusovo telo bilo položeno. Njegovo telo nije bilo tamo!

Frame 41-06

Onda je anđeo rekao ženama: "Idite i recite učenicima: 'Isus je uskrsnuo od mrtvih i otići će u Galileju pred vama.'"

Frame 41-07

Žene su bile pune straha, ali i velike radosti. Otrčale su reći učenicima radosnu vest.

Frame 41-08

Dok su žene bile na putu do učenika da im kažu radosnu vest, Isus im se ukazao, a one su ga slavile. Isus im je rekao: "Ne bojte se. Idite i recite mojim učenicima da odu u Galileju. Tamo će me videti."

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 27:62‒28:15; Evanđelja po Marku 16:1‒11; Evanđelja po Luki 24:1‒12; Evanđelja po Jovanu 20:1‒18