Serbian: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

7. Bog blagosilja Jakova

Frame 07-01

Kako su dečaci rasli, Jakov je voleo ostajati kod kuće, dok je Isav voleo loviti. Reveka je više volela Jakova, a Isak je više voleo Isava.

Frame 07-02

Jednoga dana, dok se Isav vraćao iz lova, bio je jako gladan. Isav je rekao Jakovu: "Molim te, daj mi nešto hrane koju si skuvao." Jakov je odgovorio: "Prvo ti meni daj svoja prava najstarijeg sina." I tako je Isav dao Jakovu svoja prava koja je imao kao najstariji sin. Jakov mu je tada dao da jede.

Frame 07-03

Isak je hteo dati svoj blagoslov Isavu. Međutim, pre nego što je stigao to učiniti, Reveka i Jakov su ga prevarili tako što se Jakov pretvarao da je Isav. Isak je bio star i nije više mogao videti. Jakov je stoga obukao Isavljevu odeću i stavio kozju dlaku na svoj vrat i ruke.

Frame 07-04

Jakov je otišao Isaku i rekao mu: "Ja sam Isav. Došao sam da me blagosloviš." Kad je Isak osetio kozju dlaku i pomirisao odeću, pomislio je da je to Isav i blagoslovio ga.

Frame 07-05

Isav je zamrzeo Jakova, jer mu je Jakov ukrao njegova prava koja je imao kao najstariji sin, kao i njegov blagoslov. Zato je planirao ubiti Jakova nakon što im otac umre.

Frame 07-06

No, Reveka je čula Isavov plan, tako da su ona i Isak poslali Jakova daleko, da ode živeti s njenom rodbinom.

Frame 07-07

Jakov je živeo s Revekinom rodbinom mnogo godina. Tokom tog vremena, oženio se i dobio dvanaest sinova i jednu kćer. Bog ga je učinio veoma bogatim.

Frame 07-08

Nakon što je dvadeset godina živeo daleko od svoga doma u Hanaanu, Jakov se vratio tamo sa svojom porodicom, svojim slugama i svim svojim stadima.

Frame 07-09

Jakov se jako bojao, jer je mislio da ga Isav i dalje želi ubiti. Zato je poslao mnoga stada životinja Isavu kao dar. Sluga koji je doveo životinje rekao je Isavu: "Tvoj sluga, Jakov, daje ti ove životinje. On uskoro dolazi."

Frame 07-10

Međutim, Isav je već oprostio Jakovu, tako da su obojica bili srećni što su se opet mogli videti. Jakov je nakon toga mirno živeo u Hanaanu. Onda je Isak umro, a Jakov i Isav su ga pokopali. Savezna obećanja koja je Bog obećao Avraamu sada su prešla sa Isaka na Jakova.

Biblijska priča iz 1. Knjige Mojsijeve 25:27-33:20