srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

2. Greh ulazi u svet

OBS Image

Adam i njegova žena bili su jako srećni jer su živeli u prekrasnom vrtu koji je Bog napravio za njih. Nijedno od njih nije nosilo odeću, ali se nisu zbog toga stideli, jer u svetu nije bilo greha. Često su šetali vrtom i razgovarali s Bogom.

OBS Image

Ali, u vrtu je bila jedna lukava zmija. Pitala je ženu: "Zar vam je Bog stvarno rekao da ne smete jesti ploda ni s jednoga stabla u vrtu?"

OBS Image

Žena je odgovorila: "Bog nam je rekao da možemo jesti s bilo kojeg stabla, osim sa stabla spoznaje dobra i zla. Bog nam je rekao: 'Budete li jeli ili samo dirali taj plod, umrećete.'"

OBS Image

Zmija je odgovorila ženi: "To nije istina! Nećete umreti. Nego, Bog zna da ćete, čim pojedete taj plod, postati poput Boga i razumećete dobro i zlo kao i On."

OBS Image

Žena je videla da je plod lep i da izgleda slasno. Ujedno je htela biti mudra, pa je ubrala malo toga ploda i pojela ga. Tada je dala i svom mužu, koji je bio s njom, pa je i on jeo.

OBS Image

Odjednom, oči su im se otvorile i shvatili su da su goli. Pokušali su pokriti svoja tela tako što su spleli lišće da bi napravili sebi odeću.

OBS Image

Tada su muškarac i žena čuli Boga kako hoda kroz vrt. Oboje su se sakrili od Boga. Tada je Bog pozvao muškarca: "Gde si?" Adam je odgovorio: "Čuo sam te kako hodaš kroz vrt, pa sam se uplašio, jer sam go. Zato sam se sakrio."

OBS Image

Onda je Bog pitao: "Ko ti je rekao da si go? Zar si jeo plod koji sam ti rekao da ne jedeš?" Muškarac je odgovorio: "Ti si mi dao ovu ženu, a ona mi je dala plod." Bog je tada upitao ženu: "Zašto si to učinila?" Žena je odgovorila: "Zmija me prevarila".

OBS Image

Bog je rekao zmiji: "Prokleta budi! Puzićeš na svome stomaku i jesti zemlju. Ti i žena ćete se mrziti, a tvoja deca i njena deca će se takođe mrziti. Ženin potomak će ti smrskati glavu, a ti ćeš mu raniti petu."

OBS Image

Bog je tada rekao ženi: "Učiniću rađanje za tebe jako bolnim. Želećeš svog muža, a on će vladati nad tobom."

OBS Image

Bog je rekao muškarcu: "Poslušao si svoju ženu, a meni si bio neposlušan. Sad je zemlja prokleta, a ti ćeš naporno raditi da uzgojiš hranu. Onda ćeš umreti, a tvoje telo će se vratiti u zemlju." Muškarac je nazvao svoju ženu "Eva", što znači "ona-koja-daje-život", jer će ona postati majka svim ljudima. A Bog je obukao Adama i Evu u životinjsku kožu.

OBS Image

Nakon toga, Bog je rekao: "Sada kad su ljudska bića postala poput nas tako što poznaju dobro i zlo, ne sme im biti dopušteno da jedu plod sa stabla života i da žive zauvek." Tako je Bog oterao Adama i Evu iz prekrasnog vrta. Bog je stavio moćne anđele na ulaz u vrt da spreče bilo koga da jede plod sa stabla života.

Biblijska priča iz 1. Knjige Mojsijeve 3