srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

4. Božiji savez s Avramom

OBS Image

Mnogo godina nakon potopa, na svetu je ponovno živelo puno ljudi. Svi su oni govorili istim jezikom. Umesto da ispune zemlju kako im je Bog zapovedio, skupili su se i sagradili grad.

OBS Image

Bili su jako ponosni, te nisu marili za ono što je Bog rekao. Čak su počeli graditi visoki toranj koji je trebao doseći nebo. Bog je video da će, nastave li zajedno činiti zlo, sada moći učiniti puno više greha.

OBS Image

Zato je Bog promenio njihov jezik u mnogo različitih jezika, te raširio ljude po celom svetu. Grad koji su počeli graditi zvao se Vavilon, što znači "zbunjen".

OBS Image

Nekoliko stotina godina kasnije, Bog je progovorio čoveku koji se zvao Avraam. Bog mu je rekao: "Napusti svoju zemlju i familiju, te idi u zemlju koju ću ti ja pokazati. Blagosloviću te i učiniću od tebe velik narod. Učiniću tvoje ime slavnim. Blagosloviću one koji tebe blagosiljaju i prokleću one koji tebe proklinju. Sve familije na zemlji biće blagoslovljene zbog tebe."

OBS Image

I tako, Avraam je poslušao Boga. Poveo je svoju ženu, Saraju, zajedno sa svim svojim slugama i svime što je imao, te otišao u zemlju koju mu je Bog pokazao, zemlju Hanaan.

OBS Image

Kad je Avraam došao u Hanaan, Bog mu je rekao: "Pogledaj svuda oko sebe. Tebi i tvojim potomcima daću u nasledstvo svu zemlju koju možeš videti." Onda se Avraam naselio u toj zemlji.

OBS Image

Jednoga dana, Avram je sreo Melhisedeka, sveštenika Svevišnjega Boga. Melhisedek je blagoslovio Avrama i rekao: "Neka Svevišnji Bog, koji je vlasnik neba i zemlje, blagoslovi Avrama." Tada je Avraam dao Melhisedeku desetinu od svega što je imao.

OBS Image

Mnoge godine su prošle, ali Avram i Saraja još uvek nisu imali sina. Bog je progovorio Avramu i opet mu obećao da će imati sina i potomaka koliko je zvezda na nebu. Avram je poverovao Božijem obećanju. Bog je proglasio Avrama pravednim jer je verovao u Božije obećanje.

OBS Image

Tada je Bog sklopio savez s Avramom. Savez je dogovor između dve strane. Bog je rekao: "Daću ti sina od tvog vlastitog tela. Zemlju Hanaan dajem tvojim potomcima." Ali Avram još uvek nije imao sina.

Biblijska priča iz 1. Knjige Mojsijeve 11-15