srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

6. Bog se brine za Isaka

OBS Image

Kad je Avraam bio jako star, njegov sin Isak је odrastao i postao muškarac. Stoga je Avraam poslao jednog od svojih slugu da se vrati u zemlju gde je živela Avraamova rodbina, kako bi nazad doveo ženu za njegova sina Isaka.

OBS Image

Nakon jako dugačkog putovanja u zemlju gde je živela Avraamova rodbina, Bog je njegovog slugu odveo do Reveke. Ona je bila unuka Avraamovog brata.

OBS Image

Reveka je pristala napustiti svoju familiju i otići sa Isakovim slugom u njegovom domu. Isak ju je oženio čim je stigla.

OBS Image

Nakon puno vremena, Avraam je umro, a sva savezna obećanja koja mu je Bog dao prešla su na Isaka. Bog je obećao da će Avraam imati nebrojeno puno potomaka, ali Isakova žena Reveka nije mogla imati dece.

OBS Image

Isak se pomolio za Reveku i Bog je dopustio da zatrudni s blizancima. Dve bebe su se međusobno borile dok su bile u Revekinoj utrobi, pa je Reveka pitala Boga šta se događa.

OBS Image

Bog je rekao Reveki: "Dva naroda će izaći od dva sina koja su u tebi. Boriće se međusobno i stariji će služiti mlađemu."

OBS Image

Kada su se Revekine bebe rodile, stariji sin je izašao crven i dlakav, a nazvali su ga Isav. Tada je izašao mlađi sin i držao je Isavljevu petu. Nazvali su ga Jakov.

Biblijska priča iz 1. Knjige Mojsijeve 24:1-25:26