srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

40. Isus je razapet

OBS Image

Nakon što su se vojnici smejali Isusu, odveli su ga da ga razapnu. Naterali su ga da nosi krst na kojem će umreti.

OBS Image

Vojnici su Isusa doveli na mesto koje se zvalo "Lobanja" i ekserima su mu pribili ruke i stopala na krstu. Ali, Isus je rekao: "Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine." Pilat je zapovedio da napišu na neku ploču reči: "Car Jevreja" i da je stave na krst iznad Isusove glave.

OBS Image

Vojnici su bacili kocku za Isusovu odeću. Kada su to učinili, ispunili su proroštvo koje glasi: "Podelili su moje haljine među sobom i bacili kocku za moju odeću."

OBS Image

Isusa su razapeli između dvojice razbojnika. Jedan od njih se smejao Isusu, ali je drugi rekao: "Zar se ne bojiš Boga? Mi smo krivi, ali ovaj čovek je nevin." Onda je taj rekao Isusu: "Molim te, seti me se u svome carstvu." Isus mu je odgovorio: "Danas ćeš biti sa mnom u raju."

OBS Image

Židovski vođe i ostali ljudi u mnoštvu, smejali su se Isusu. Govorili su mu: "Ako si Sin Božiji, siđi s krsta i spasi se! Onda ćemo ti verovati."

OBS Image

Onda se nebo nad celim područjem potpuno zamračilo, premda je bila sredina dana. Zamračilo se u podne, a tama se zadržala tri sata.

OBS Image

Zatim je Isus povikao: "Svršeno je! Oče, predajem svoj duh u tvoje ruke." Tada je pognuo glavu i predao svoj duh. Kada je umro, dogodio se potres, a veliki zastor koji je delio ljude od Božije prisutnosti u hramu razderao se na dva dela, od vrha do dna.

OBS Image

Svojom smrću, Isus je omogućio ljudima da mogu prići Bogu. Kada je vojnik koji je čuvao Isusa video sve što se dogodilo, rekao je: "Zaista, ovaj čovek je bio nevin. Bio je Sin Božiji."

OBS Image

Onda su Josif i Nikodem, dvojica jevrejskih vođa koji su verovali da je Isus Mesija, pitali Pilata smeju li uzeti Isusovo telo. Umotali su njegovo telo u platno i položili ga u grobnicu izdubljenu u steni. Onda su dokotrljali veliki kamen na grobnicu i zatvorili otvor.

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 27:27‒61; Evanđelja po Marku 15:16‒47; Evanđelja po Luki 23:26‒56; Evanđelja po Jovanu 19:17‒42