srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

35. Priča o saosećajnom ocu

OBS Image

Jednog dana, Isus je poučavao mnoge poreznike i druge grešnike koji su se okupili da ga slušaju.

OBS Image

Neke verske vođe koji su bili tamo s njim, primetili su da se Isus prema grešnicima ponaša kao prema prijateljima, pa su ga počeli među sobom kritikovati. Stoga im je Isus ispričao ovu priču.

OBS Image

"Bio jednom jedan čovek, koji je imao dva sina. Mlađi sin rekao je svome ocu: 'Oče, želim da mi odmah daš moj deo tvoje imovine!' I tako, otac je podelio svoju imovinu između svoja dva sina."

OBS Image

"Uskoro je mlađi sin pokupio sve što je imao, otišao daleko i potrošio svoj novac na grešan život."

OBS Image

"Nakon toga, zemlju u kojoj je živio mlađi sin pogodila je teška glad, a on nije imao novca da kupi hranu. Stoga je uzeo jedini posao koji je mogao naći: hranio je svinje. Bio je tako jadan i gladan, da je hteo jesti hranu koju su jele svinje."

OBS Image

"Napokon, mlađi sin je rekao sam sebi: 'Šta ja to radim? Sve sluge mog oca imaju obilje hrane, a ja ovde gladujem. Vratiću se svome ocu i moliti ga da me primi kao jednoga od svojih slugu.'"

OBS Image

"I tako se mlađi sin počeo vraćati očevom domu. Dok je još bio daleko, otac ga je ugledao i sažalio se nad njim. Potrčao je prema sinu, zagrlio ga i izljubio."

OBS Image

"Sin je rekao: 'Oče, sagrešio sam protiv Boga i protiv tebe. Više nisam dostojan biti tvoj sin.'"

OBS Image

"Međutim, otac je rekao jednom od svojih slugu: 'Idi brzo i donesi najbolju odeću i obuci moga sina! Stavi prsten na njegov prst i obuj sandale na njegove noge. Onda zakolji najbolje tele da možemo imati gozbu i slaviti, jer moj sin je bio mrtav, ali sada je živ! Bio je izgubljen, ali sada je pronađen!'"

OBS Image

"I tako, ljudi su počeli slaviti. Nedugo zatim, stariji sin je došao kući nakon posla u polju. Čuo je muziku i ples, i zapitao se šta se događa."

OBS Image

"Kad je stariji sin čuo da slave zato što se njegov brat vratio kući, jako se naljutio i nije hteo ući. Njegov otac je izašao i preklinjao ga da uđe i slavi s njima, ali ovaj nije hteo."

OBS Image

"Stariji sin je rekao svom ocu: 'Sve ove godine sam verno radio za tebe! Nikad ti nisam bio neposlušan, a ipak mi nisi dao ni malu kozu da mogu proslaviti sa svojim prijateljima. No, kad se ovaj tvoj sin, koji je potrošio sav tvoj novac na grešno ponašanje, vratio kući, ti si za njega zaklao najbolje tele!'"

OBS Image

"Otac mu je odgovorio: 'Sine moj, ti si uvek sa mnom i sve što ja imam je tvoje. Ali, pravedno je da slavimo, jer tvoj brat je bio mrtav ali sada je živ, bio je izgubljen ali sada je pronađen!'"

Biblijska priča iz Evanđelja po Luki 15:11-32