srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

42. Isus se vraća u nebo

OBS Image

Onoga dana kada je Isus uskrsnuo od mrtvih, dvojica njegovih učenika išla su u obližnji grad. Dok su hodali, razgovarali su o tome šta se dogodilo s Isusom. Nadali su se da je on Mesija, ali onda je Isus bio ubijen. A sada su žene rekle da je opet živ. Nisu znali šta je istina.

OBS Image

Isus im je prišao i počeo hodati s njima, ali ga oni nisu prepoznali. Pitao ih je o čemu to razgovaraju, pa su mu ispričali sve začuđujuće stvari koje su se dogodile u vezi s Isusom tokom prethodnih nekoliko dana. Mislili su da razgovaraju s posetiocem koji nije znao što se dogodilo u Jerusalimu.

OBS Image

Onda im je Isus objasnio što Božija reč kaže o Mesiji. Podsetio ih je da su proroci rekli da će Mesija patiti i da će ga ubiti, ali da će treći dan uskrsnuti. Kad su stigli do grada kamo su ova dva čoveka kanila ostati, gotovo je bila večer.

OBS Image

Ova dvojica su pozvala Isusa da ostane s njima, pa je ostao. Kad su bili spremni večerati, Isus je podigao hleb, zahvalio Bogu za njega i prelomio ga. Odjednom su prepoznali da je to bio Isus. Međutim, u tom trenutku im je nestao ispred očiju.

OBS Image

Dva čoveka su rekla jedan drugome: "To je bio Isus! Zato su nam srca gorela kad nam je objašnjavao Božiju Reč!" Odmah su otišli natrag u Jerusalim. Kad su stigli, rekli su učenicima: "Isus je živ! Videli smo ga!"

OBS Image

Dok su učenici tako razgovarali, Isus se najednom pojavio u sobi s njima i rekao im: "Mir vama!" Učenici su mislili da vide duha, ali Isus im je rekao: "Zašto ste uplašeni i sumnjičavi? Pogledajte moje ruke i noge. Duhovi nemaju tela kao što ja imam." Kako bi im dokazao da nije duh, tražio im je nešto za jelo. Dali su mu komad pečene ribe, a on ga je pojeo.

OBS Image

Isus je rekao: "Rekao sam vam da se mora ispuniti sve što je napisano o meni u Božijoj reči." Onda im je otvorio umove da bi mogli razumeti Božiju reč. Rekao je: "Davno je napisano da će Mesija patiti, umreti i treći dan uskrsnuti od mrtvih."

OBS Image

"Isto tako je napisano u Pismima da će moji učenici govoriti svima da se pokaju kako bi primili oprost za svoje grehe. To će početi činiti u Jerusalimu, a onda će otići posvuda i svedočiti svim narodima. Vi ste svedoci svemu ovom što se dogodilo."

OBS Image

Tokom sledećih četrdeset dana, Isus se puno puta pojavio svojim učenicima. Jednom se ukazao više od 500 ljudi u isto vreme! Dokazao je svojim učenicima na mnoge načine da je živ, te ih je poučavao o carstvu Božijem.

OBS Image

Isus je rekao svojim učenicima: "Data mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Dakle, idite, činite učenike od svih naroda tako što ćete ih krstiti u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, te učeći ih da budu poslušni svemu što sam vam zapovedio. Setite se, ja ću uvek biti s vama."

OBS Image

Četrdeset dana nakon što je Isus uskrsnuo od mrtvih, rekao je svojim učenicima: "Ostanite u Jerusalimu dok vam moj Otac ne udeli moć kada Duh Sveti dođe na vas." Onda je Isus uzašao na nebo, a oblak ga je sakrio od njihova pogleda. Isus je seo s desne strane Bogu da vlada nad svime.

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 28:16‒20; Evanđelja po Marku 16:12‒20; Evanđelja po Luki 24:13‒53; Evanđelja po Jovanu 20:19‒23; Dela apostola 1:1‒11