srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

44. Petar i Jovan isceljuju prosjaka

OBS Image

Jednoga dana, Petar i Jovan su išli u Hram. Dok su prilazili hramskim vratima, videli su hromog čoveka koji je prosio.

OBS Image

Petar je pogledao hromoga čoveka i rekao mu: "Nemam novca da ti dam. No, daću ti ono što imam. U Isusovo ime, ustani i hodaj!"

OBS Image

Bog je odmah iscelio hromoga čoveka, a on je odmah počeo hodati i skakati uokolo, te slaviti Boga. Ljudi u dvorištu Hrama bili su začuđeni.

OBS Image

Mnoštvo ljudi brzo je došlo videti čoveka koji je bio isceljen. Petar im je rekao: "Zašto se čudite što je ovaj čovek isceljen? Mi ga nismo iscelili svojom snagom ili dobrotom, nego su Isusova moć i vera koju Isus daje iscelili ovoga čoveka."

OBS Image

"Vi ste ti koji ste rekli rimskom upravitelju da ubije Isusa. Vi ste ubili tvorca života, ali ga je Bog uskrsnuo od mrtvih. Iako niste razumeli šta ste činili, Bog je iskoristio vaša dela da ispuni proročanstvo da će Mesija trpeti i umreti. Stoga, sada se pokajte i okrenite se Bogu da bi vaši gresi bili oprani."

OBS Image

Upravitelji Hrama su se jako uzrujali onome što su Petar i Jovan govorili. Stoga su ih uhvatili i bacili u zatvor. Međutim, mnogi ljudi su poverovali Petrovoj poruci, a broj ljudi koji su verovali u Isusa narastao je na oko 5000.

OBS Image

Sledeći dan, jevrejske vođe odveli su Petra i Jovana velikom svešteniku i drugim verskim vođama. Pitali su Petra i Jovana: "Čijom ste moći iscelili ovog hromog čoveka?"

OBS Image

Petar im je odgovorio: "Ovaj čovek stoji pred vama isceljen po moći Isusa Mesije. Vi ste razapeli Isusa, ali ga je Bog uskrsnuo i vratio u život! Vi ste ga odbili, ali ne postoji nijedan drugi način da se spasite od greha osim po moći Isusovoj!"

OBS Image

Vođe su bili šokirani što su Petar i Jovan govorili tako odvažno, jer su videli da su obični i neškolovani ljudi. No, onda su se setili da su proveli vreme s Isusom. Nakon što su zapretili Petru i Jovanu, pustili su ih.

Biblijska priča iz Dela apostolska 3:1‒4:22