srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

34. Isus poučava druge priče

OBS Image

Isus je ispričao mnoge druge priče o Božijem carstvu. Na primer, rekao je: "Carstvo Božije je kao semenka gorušice koju je neko zasadio u svom polju. Znate da je seme gorušice najmanje seme od svih koje ljudi sade."

OBS Image

Međutim, kada seme gorušice naraste, ono postaje veće od svih biljaka u vrtu. Dovoljno je veliko da čak i ptice mogu doći i odmarati se na njenim granama.

OBS Image

Isus je ispričao još jednu priču: "Carstvo Božije je kao kvasac koji žena umeša u testo, koji se zatim proširi po celom testu."

OBS Image

"Carstvo Božije je, isto tako, kao blago koje neko sakrije u polju. Neki drugi čovek zatim nađe blago, te ga ponovno zakopa. Toliko je bio srećan, da je otišao i prodao sve što ima, te novcem kupio to polje."

OBS Image

"Carstvo Božije je, isto tako, kao savršen biser velike vrednosti. Kada ga trgovac pronađe, proda sve što ima i kupi ga tim novcem."

OBS Image

Zatim je Isus ispričao priču upućenu ljudima koji su se pouzdavali u vlastita dobra dela, a prezirali su druge ljude. Rekao im je: "Dva čoveka su otišla u Hram da se mole. Jedan od njih bio je poreznik, a drugi je bio verski vođa."

OBS Image

"Verski vođa se ovako molio: 'Hvala ti, Bože, što nisam tako veliki grešnik poput drugih ljudi – poput pljačkaša, nepravednika, preljubnika, ili poput ovoga ovde poreznika.'"

OBS Image

"'Na primer, postim dva puta nedeljno i dajem deseti deo od svega novca i imovine koju primim.'"

OBS Image

"Međutim, poreznik je stajao daleko od verskog vođe i nije uopšte gledao u nebo. Umesto toga, udarao se šakom u prsa i molio: 'Bože, molim te, smiluj mi se jer sam grešnik.'"

OBS Image

Tada je Isus rekao: "Istinu vam govorim: Bog je čuo molitvu poreznika i proglasio ga pravednim. No, nije mu se sviđala molitva verskog vođe. Bog će poniziti svakoga ko je ponosan, a uzdići će onoga koji se ponizi."

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 13:31-33, 44-46; Evanđelja po Marku 4:30-32; Evanđelja po Luki 13:18-21; 18:9-14