srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

11. Pasha

OBS Image

Bog je upozorio faraona da će, ako ne pusti Izraelce da odu, pobiti sve muške prvorođence egipatskog naroda i životinja. Kad je faraon to čuo, ipak je odbio verovati i poslušati Boga.

OBS Image

Bog je našao način da spasi prvorođence svakoga ko je verovao u njega. Svaka porodica je trebala odabrati savršeno jagnje i zaklati ga.

OBS Image

Bog je rekao Izraelcima da namažu krv jagnjeta na dovratnike svoje kuće, te da ispeku meso i brzo ga pojedu, zajedno s hlebom koji je bio napravljen bez kvasca. Također, rekao im je da budu spremni napustiti Egipat čim pojedu.

OBS Image

Izraelci su sve učinili tačno kako im je Bog zapovedio da učine. Usred noći, Bog je prošao kroz Egipat ubijajući svakog prvorođenog sina.

OBS Image

Sve kuće Izraelaca imale su krv na dovratnicima, pa je Bog zaobišao te kuće. Svi u kući bili su na sigurnom, spašeni zbog jagnjetove krvi.

OBS Image

Egipćani pak nisu verovali Bogu i zato nisu poslušali njegove zapovedi. Zato Bog nije zaobišao njihove kuće. Bog je ubio sve do jednog egipatskog sina prvorođenca.

OBS Image

Svaki egipatski muški prvorođenac je umro, od prvorođenog zatvorenika do faraonovog prvorođenca. Mnogi ljudi u Egiptu su plakali i jadikovali zbog svoje duboke tuge.

OBS Image

Te iste noći, faraon je pozvao Mojsija i Arona i rekao im: "Odvedite Izraelce i odmah napustite Egipat!" Egipatski narod je isto tako nagovarao Izraelce da odmah odu.

Biblijska priča iz 2. Knjige Mojsijeve 11:1-12:32