srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

30. Isus hrani pet hiljada ljudi

OBS Image

Isus je poslao svoje apostole da propovedaju i poučavaju ljude u raznim selima. Kad su se vratili kod Isusa, rekli su mu šta su učinili. Tada ih je Isus pozvao da idu s njim na tiho mesto preko puta jezera da se malo odmore. Stoga su ušli u čamac i otišli na drugu stranu jezera.

OBS Image

Međutim, mnogo je ljudi videlo Isusa i učenike kada su otišli u čamcu. Ti ljudi su trčali obalom oko jezera da bi došli na drugu stranu pre njih. I tako, kada su Isus i učenici stigli, velika grupa ljudi već ih je tamo čekala.

OBS Image

To mnoštvo brojalo je preko 5000 muškaraca, ne ubrajajući žene i decu. Isus se jako sažalio nad tim ljudima. Učinili su mu se poput ovaca bez pastira. Stoga ih je poučavao i isceljivao one među njima koji su bili bolesni.

OBS Image

Kasnije istog dana, učenici su rekli Isusu: "Kasno je, a u blizini nema gradova. Pošalji ljude da odu, da mogu kupiti nešto za jelo."

OBS Image

Međutim, Isus je svojim učenicima rekao: "Vi im dajte nešto za jelo!" Oni su mu odgovorili: "Ali, kako da to učinimo? Imamo samo pet hlebova i dve male ribe."

OBS Image

Isus je rekao učenicima da kažu mnoštvu da sede na travu u grupama od pedeset ljudi.

OBS Image

Onda je Isus uzeo pet hlebova i dve ribe, pogledao prema nebu i zahvalio Bogu za hranu.

OBS Image

Onda je Isus prelomio hlebove i ribe na delove. Dao je delove svojim učenicima da daju ljudima. Učenici su delili hranu, a hrana nije nestajala. Svi ljudi su jeli i nasitili se.

OBS Image

Nakon toga, učenici su skupili hranu koju mnoštvo nije pojelo, a ostalo je dovoljno da se napuni dvanaest košara! Sva ta hrana došla je od pet hlebova i dve ribe.

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 14:13-21; Evanđelja po Marku 6:31-44; Evanđelja po Luki 9:10-17; Evanđelja po Jovanu 6:5-15