srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

24. Jovan krsti Isusa

OBS Image

Jovan, sin Zaharije i Jelisavete, odrastao je i postao prorok. Živeo je u divljini, jeo divlji med i skakavce, te nosio odeću napravljenu od kamiline dlake.

OBS Image

Mnogi ljudi su išli u pustinju kako bi slušali Jovana. On im je propovedao govoreći: "Pokajte se, jer carstvo Božije je blizu!"

OBS Image

Kad su ljudi čuli Jovanovu poruku, mnogi od njih su se pokajali za svoje grehe, a Jovan ih je krstio. Mnogo verskih vođa je takođe došlo da ih Jovan krsti, ali oni se nisu pokajali niti su priznali svoje grehe.

OBS Image

Jovan je rekao verskim vođama: "Vi zmije otrovnice! Pokajte se i promenite svoje ponašanje. Svako stablo koje ne nosi dobar plod će se saseći i baciti u vatru." Jovan je ispunio reči proroka: "Gle, šaljem svoga glasnika pred tobom, koji će ti pripraviti put."

OBS Image

Neki Judejci su pitali Jovana je li on Mesija. Jovan im je odgovorio: "Ja nisam Mesija, ali neko dolazi posle mene. On je toliko velik da ja nisam vredan ni odvezati mu sandale."

OBS Image

Sledeći dan, Isus je došao da ga Jovan krsti. Kada ga je Jovan video, rekao je: "Gle! Evo Jaganjca Božijeg koji odnosi grehe sveta."

OBS Image

Jovan je rekao Isusu: "Nisam dostojan krstiti te. Ti bi mene trebao krstiti." Ali Isus mu je rekao: "Trebaš me krstiti, jer je to ispravno učiniti." I tako, Jovan ga je krstio, iako Isus nije nikada sagrešio.

OBS Image

Kada je Isus izašao iz vode nakon što je bio kršten, Duh Božiji pojavio se u obliku goluba, sišao je i ostao na njemu. Istovremeno, s neba je progovorio Božiji glas i rekao: "Ti si moj Sin kojeg volim, i jako sam zadovoljan tobom."

OBS Image

Bog je pre toga već rekao Jovanu: "Duh Sveti će sići i ostati na nekome koga krstiš. Ta osoba je Sin Božiji." Samo je jedan Bog. Međutim, kada je Jovan krstio Isusa, čuo je govor Boga Oca, video je Boga Sina, odnosno Isusa, te je video Duha Svetog.

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 3; Evanđelja po Marku 1:9-11; Evanđelja po Luki 3:1-23