srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

29. Priča o nemilosrdnom sluzi

OBS Image

Jednog dana, Petar je zapitao Isusa: "Gospodaru, koliko puta trebam oprostiti svome bratu kad sagreši protiv mene? Do sedam puta?" Isus je odgovorio: "Ne sedam puta, nego sedamdeset puta sedam!" Ovim je Isus mislio da bismo uvek trebali opraštati. Isus je ispričao ovu priču.

OBS Image

Isus je rekao: "Carstvo Božije je poput cara koji želi poravnati račune sa svojim slugama. Jedan od sluga je dugovao ogroman dug vredan plata za 200 000 godina."

OBS Image

"Budući da sluga nije mogao otplatiti dug, car je rekao: 'Prodajte ovog čoveka i njegovu porodicu kao robove da to otplati njegov dug.'"

OBS Image

"Sluga je pao na kolena pred carom i rekao: 'Molim te budi strpljiv sa mnom i platiću ti puni iznos što ti dugujem.' Car se smilovao sluzi, ukinuo celi njegov dug i pustio ga."

OBS Image

"Ali kad je taj sluga otišao od cara, našao je drugoga slugu koji je njemu dugovao četiri meseca plate. Sluga je zgrabio svoga kolegu i rekao: 'Plati mi novac koji mi duguješ!'"

OBS Image

"Drugi je sluga pao na kolena i rekao: 'Molim te budi strpljiv sa mnom, i platiću ti puni iznos što ti dugujem.' No, umesto toga, prvi je sluga bacio drugoga slugu u zatvor dok ne otplati svoj dug."

OBS Image

"Neke druge sluge videli su što se dogodilo i jako su se uznemirili. Otišli su caru i rekli mu sve."

OBS Image

"Car je pozvao prvoga slugu i rekao mu: 'Ti nevaljali slugo! Oprostio sam ti toliki dug samo zato što si me preklinjao. Ti si trebao učiniti isto tako.' Car je bio tako ljut da je bacio nevaljalog slugu u zatvor dok ne otplati sav svoj dug."

OBS Image

Onda je Isus rekao: "Ovo će moj nebeski Otac učiniti svakom od vas ako ne oprostite svom bratu od srca."

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 18:21-35