srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

39. Isus na sudu

OBS Image

Usred noći vojnici su Isusa odveli u kuću velikog sveštenika kako bi ga veliki sveštenik ispitao. Petar ih je sledio iz daljine. Kada su uveli Isusa u kuću, Petar je ostao vani i grejao se uz vatru.

OBS Image

U kući su jevrejske vođe sudili Isusa. Doveli su mnoge lažne svedoke koji su lagali o Njemu. Ali, njihove izjave nisu se slagale jedna s drugom, pa jevrejske vođe nisu mogli dokazati da je išta skrivio. Isus nije ništa rekao.

OBS Image

Na kraju je veliki sveštenik pogledao ravno u Isusa i rekao mu: "Reci nam jesi li ti Mesija, Sin Boga živoga?"

OBS Image

Isus je rekao: "Jesam, a vi ćete videti kako vladam s Bogom i dolazim s neba." Veliki sveštenik se naljutio i razderao svoju odeću, te povikao ostalim verskim vođama: "Više ne trebamo svedoke! Čuli ste da je rekao da je Sin Božiji. Koja je vaša presuda?"

OBS Image

Jevrejske vođe su svi odgovorili velikom svešteniku: "Zaslužuje umreti!" Onda su Isusu stavili povez na oči, pljuvali ga, udarali ga i rugali mu se.

OBS Image

Dok je Petar čekao izvan kuće, videla ga je neka sluškinja i rekla mu: "Ti si isto bio s Isusom!" Petar je rekao da ga ne poznaje. Kasnije mu je jedna druga sluškinja rekla isto, a Petar je to opet rekao da ne poznaje Isusa. Na kraju su mu ljudi rekli: "Znamo da si bio s Isusom, jer ste obojica iz Galileje."

OBS Image

Onda se Petar zaklinjao: "Neka me Bog prokune ako poznajem toga čoveka!" Odmah se oglasio petao, a Isus se okrenuo i pogledao Petra.

OBS Image

Petar je otišao i gorko zaplakao. U međuvremenu je Juda, izdajnik, video da su jevrejske vođe osudili Isusa na smrt. Juda se veoma ražalostio, otišao i ubio se.

OBS Image

Rano ujutro jevrejske vođe su doveli Isusa Pilatu, rimskom upravitelju. Nadali su se da će Pilat doneti presudu da je Isus kriv i da će ga kazniti smrću. Pilat je pitao Isusa: "Jesi li ti car Jevreja?"

OBS Image

Isus mu je odgovorio: "Sam si to rekao, ali moje carstvo nije zemaljsko carstvo. Da jeste, moji sluge bi se borili za mene. Došao sam na zemlju da govorim istinu o Bogu. Svako ko voli istinu, poslušan je mojoj reči." Pilat je rekao: "Šta je istina?"

OBS Image

Nakon razgovora s Isusom, Pilat je izašao pred mnoštvo i rekao: "Ne nalazim nikakve krivice na ovom čoveku." Međutim, jevrejske vođe i mnoštvo su vikali: "Razapni ga!" Pilat je odgovorio: "Nije kriv." Ali, oni su još glasnije vikali. Onda je Pilat rekao treći put: "Nije kriv!"

OBS Image

Pilat se uplašio da će se mnoštvo pobuniti, pa je pristao da njegovi vojnici razapnu Isusa. Rimski vojnici su išibali Isusa i stavili mu carski plašt i krunu napravljenu od trnja. Smejali su mu se: "Gle, car Jevreja!"

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 26:57-27:26; Evanđelja po Marku 14:53-15:15; Evanđelja po Luki 22:54-23:25; Evanđelja po Jovanu 18:12-19:16