srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

8. Bog spašava Josifa i njegovu familiju

OBS Image

Mnogo godina kasnije, kad je Jakov bio starac, poslao je svog najdražeg sina, Josifa, da proveri kako su njegova braća koja su se brinula za stada.

OBS Image

Josifa su njegova braća mrzela zato što ga je otac najviše voleo i zato što je Josif sanjao da će im biti vladar. Kad je Josif došao svojoj braći, oteli su ga i prodali nekim trgovcima robljem.

OBS Image

Pre nego što su se Josifova braća vratila kući, pocepali su Josifovu odeću i namočili ju krvlju koze. Onda su njegovu odeću pokazali svom ocu kako bi on mislio da je Josifa ubila divlja životinja. Jakov je bio jako tužan.

OBS Image

Trgovci robljem su Josifa odveli u Egipat. Egipat je bio velika, moćna država, koja se nalazila duž reke Nil. Trgovci robljem prodali su ga kao roba bogatom državnom službeniku. Josif je dobro služio svoga gospodara, tako da je Bog blagoslovio Josifa.

OBS Image

Žena njegovog gospodara pokušala je zavesti Josifa da spava s njom, ali Josif nije hteo sagrešiti protiv Boga. Ona se jako naljutila i lažno optužila Josifa, jer je htela da ga uhvate i pošalju u zatvor. Međutim, čak i u zatvoru Josif je ostao veran Bogu. Bog ga je stoga blagoslovio.

OBS Image

Dve godine kasnije, Josif je još uvek bio u zatvoru, iako je bio nevin. Jedne je noći, faraon (tako su Egipćani zvali svoje careve) sanjao dva sna koja su ga jako uznemirila. Niko od njegovih savetnika nije mu mogao reći značenje tih snova.

OBS Image

Bog je Josifu dao sposobnost da protumači snove, pa je faraon tražio da mu dovedu Josifa iz zatvora. Josif je protumačio njegove snove i rekao mu: "Bog će poslati sedam godina obilne žetve, nakon kojih će biti sedam godina gladi."

OBS Image

Faraon je bio toliko zadivljen Josifom da ga je postavio za drugog najmoćnijeg čoveka u celom Egiptu.

OBS Image

Josif je rekao ljudima da čuvaju velike količine hrane tokom sedam godina dobrih žetvi. Onda je Josif prodavao hranu ljudima kad je došlo sedam godina gladi, kako bi svi imali dovoljno za jesti.

OBS Image

Glad nije bila velika samo u Egiptu, nego i u Hanaanu, gde su živeli Jakov i njegova familija.

OBS Image

Stoga je Jakov poslao svoje starije sinove u Egipat da kupe hranu. Braća nisu prepoznala Josifa kad su stajali pred njim da kupe hranu. Međutim, Josif je prepoznao njih.

OBS Image

Nakon što je iskušao svoju braću da vidi jesu li se promenili, Josif im je rekao: "Ja sam vaš brat, Josif! Ne bojte se. Vi ste meni pokušali učiniti zlo kada ste me prodali kao roba, ali Bog je to zlo iskoristio za dobro! Dođite i živite u Egiptu da se ja mogu brinuti za vas i vaše porodice."

OBS Image

Kad su se Josifova braća vratila kući i rekla svom ocu Jakovu da je Josif još uvek živ, bio je jako srećan.

OBS Image

Premda je Jakov bio starac, sa celom svojom familijom se preselio u Egipat. I tako su svi tamo živeli. Pre nego što je Jakov umro, blagoslovio je svakoga od svojih sinova.

OBS Image

Savezna obećanja koja je Bog dao Avraamu prešla su na Isaka, zatim na Jakova, a onda na Jakovljevih dvanaest sinova i njihove familije. Potomci tih dvanaest sinova postali su dvanaest Izraelovih plemena.

Biblijska priča iz 1. Knjige Mojsijeve 37-50