srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

38. Isus je izdan

OBS Image

Svake godine, Jevreji su slavili Pashu. To je bila proslava Božijeg izbavljenja njihovih predaka iz ropstva u Egiptu, koji se dogodio mnogo vekova pre toga. Otprilike tri godine nakon što je Isus počeo javno propovedati i poučavati, rekao je svojim učenicima da želi proslaviti Pashu s njima u Jerusalimu, te da će ga tamo ubiti.

OBS Image

Jedan od Isusovih učenika bio je čovek koji se zvao Juda. Juda je bio zadužen za apostolsku blagajnu, ali je voleo novac, tako da ga je često krao iz blagajne. Nakon što su Isus i njegovi učenici stigli u Jerusalim, Juda je otišao jevrejskim vođama i ponudio im da izda Isusa u zamenu za novac. Znao je da jevrejske vođe ne veruju da je Isus Mesija i da su ga planirali ubiti.

OBS Image

Jevrejske vođe, predvođeni velikim sveštenikom, platili su Judi trideset srebrenih novčića da izda Isusa. To se dogodilo tačno onako kako su to proroci predskazali. Juda je pristao, uzeo novac i otišao. Počeo je tražiti priliku da im pomogne kako da uhvate Isusa.

OBS Image

U Jerusalimu je Isus slavio Pashu sa svojim učenicima. Tokom pashalnog obeda, Isus je uzeo hleb i prelomio ga. Rekao je: "Uzmite i jedite ovo. Ovo je moje telo, koje se daje za vas. Ovo činite da biste me se sećali." Na ovaj način, Isus je rekao da će njegovo telo biti žrtvovano za njih.

OBS Image

Onda je Isus podigao čašu i rekao: "Pijte ovo. To je moja krv Novoga saveza, koja se proliva za oproštenje greha. Ovo činite da biste me se sećali svaki put kad je pijete."

OBS Image

Onda je Isus rekao učenicima: "Jedan od vas će me izdati." Učenici su bili šokirani i pitali su ko bi učinio tako nešto. Isus je rekao: "Osoba kojoj dam komad hleba je izdajnik." Onda je dao hleb Judi.

OBS Image

Nakon što je Juda uzeo hleb, obuzeo ga je Sotona. Juda je izašao van i otišao pomoći jevrejskim vođama da uhvate Isusa. Bio je mrak.

OBS Image

Nakon jela, Isus i njegovi učenici su otišli na Maslinsku goru. Isus im je rekao: "Svi ćete me večeras napustiti. Pisano je: 'Udariću pastira i sve će se ovce razbežati.'"

OBS Image

Petar mu je odgovorio: "Čak i ako te svi drugi napuste, ja neću!" Onda je Isus rekao Petru: "Sotona vas sve želi obuzeti, ali ja sam molio za tebe, Petre, da tvoja vera ne zataji. Ipak večeras, pre nego što petao zakukuriče, tri puta reći ćeš da me uopšte ne poznaješ."

OBS Image

Petar je onda rekao Isusu: "Čak i ako budem morao umreti, nikad te se neću odreći!" Svi drugi učenici govorili su isto.

OBS Image

Onda je Isus otišao sa svojim učenicima na mesto zvano Getsemanski vrt. Isus im je rekao da mole kako ne bi ušli u napast. Onda je Isus otišao da se moli nasamo.

OBS Image

Isus je molio tri puta: "Oče moj, ako je moguće, molim te da ne moram popiti ovu čašu patnje. Ali, ako nema drugog načina da se oproste ljudski gresi, onda neka bude tvoja volja." Isus je bio jako uznemiren i njegov znoj je padao poput kapi krvi. Bog je poslao anđela da ga osnaži.

OBS Image

Nakon svakog puta kada se molio, Isus bi se vratio svojim učenicima, ali oni su spavali. Kad se vratio treći put, Isus je rekao: "Probudite se! Moj izdajnik je ovde."

OBS Image

Juda je došao sa jevrejskim vođama, vojnicima, i velikim mnoštvom. Nosili su mačeve i toljage. Juda je došao Isusu i rekao mu: "Pozdravljam te, Učitelju," i poljubio ga. To je bio znak jevrejskim vođama da znaju koga trebaju uhvatiti. Onda je Isus rekao: "Juda, zar me izdaješ poljupcem?"

OBS Image

Dok su vojnici sprovodili Isusovo hapšenje, Petar je izvukao mač i odsekao uvo sluzi velikog sveštenika. Isus mu je rekao: "Vrati mač u korice! Ja od Oca mogu tražiti celu vojsku anđela da me brani. Ipak, moram biti poslušan svome Ocu." Onda je Isus zacelio uvo tog čoveka. Nakon što je Isus bio uhvaćen, svi učenici su se razbežali.

Biblijska priča iz Evanđelja po Mateju 26:14‒56; Evanđelja po Marku 14:10‒50; Evanđelja po Luki 22:1‒53; Evanđelja po Jovanu 12:6; 18:1‒11