srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

27. Priča o dobrom Samarijancu

OBS Image

Jednog dana, stručnjak za judejski zakon došao je k Isusu da ga iskuša. Rekao mu je: "Učitelju, šta moram učiniti da bih baštinio život večni?" Isus mu je odgovorio: "Šta piše o tome u Božijem zakonu?"

OBS Image

Stručnjak za zakon odgovorio je da Božiji zakon kaže: "Ljubi Gospoda, Boga svoga, svim svojim srcem, dušom, snagom i umom. I voli svojeg bližnjeg kao samoga sebe." Isus mu je odgovorio: "U pravu si! Čini to i živećeš."

OBS Image

Međutim, stručnjak za zakon hteo je dokazati da je pravedan, pa ga je upitao: "Ko je moj bližnji?"

OBS Image

Isus je stručnjaku za zakon odgovorio tako što mu je ispričao priču: "Bio jednom jedan čovek koji je putovao putem iz Jerusalima u Jerihon.

OBS Image

Dok je čovek putovao, napala ga je grupa pljačkaša. Uzeli su mu sve što je imao i gotovo ga nasmrt pretukli. Onda su otišli.

OBS Image

Ubrzo nakon toga, jedan judejski sveštenik hodao je istim putem. Kada je ovaj verski vođa video čoveka kojeg su opljačkali i pretukli, prešao je na drugu stranu puta, ignorisao čoveka kome je bila potrebna pomoć i nastavio svojim putem.

OBS Image

Nedugo nakon toga, putem je išao jedan levit. (Leviti su bili jevrejsko pleme koje je pomagalo sveštenicima u hramu.) Levit je takođe prešao na drugu stranu puta i ignorisao čoveka kojeg su opljačkali i prebili.

OBS Image

Sledeća osoba koja je prošla tim putem bio je Samarijanac. (Samarijanci su bili potomci Jevreja koji su se venčavali s ljudima iz drugih naroda. Samarijanci i Jevreji su se mrzeli.) Međutim, kada je Samarijanac video Jevrejina, bilo mu ga je vrlo žao. Stoga se pobrinuo za njega i previo mu rane.

OBS Image

Samarijanac je onda podigao čoveka na svog magarca i odveo ga u gostionicu pored puta, gde se nastavio brinuti za njega.

OBS Image

Sledeći dan, Samarijanac je trebao nastaviti svoje putovanje." Dao je nešto novca vlasniku gostionice i rekao mu: "Pobrini se za njega, a ako potrošiš više novca od ovoga, ja ću ti platiti troškove kad se vratim."

OBS Image

Tada je Isus pitao stručnjaka za zakon: "Šta misliš? Koji od ove trojice je bio bližnji čoveku kojeg su opljačkali i prebili?" On mu je odgovorio: "Onaj koji mu je bio milosrdan." Isus mu je rekao: "Idi i ti, i čini tako."

Biblijska priča iz Evanđelja po Luki 10:25-37