srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

15. Obećana zemlja

OBS Image

Napokon je došlo vreme da Izraelci uđu u Hanaan, Obećanu zemlju. Isus Navin je poslao dve uhode u hanaanski grad Jerihon, koji je bio zaštićen snažnim zidinama. U tom gradu je živela jedna prostitutka imenom Raava, koja je sakrila uhode i kasnije im pomogla da pobegnu. Učinila je to jer je verovala Bogu. Uhode su obećale da će zaštititi Raavu i njenu porodicu kad Izraelci budu uništili Jerihon.

OBS Image

Izraelci su morali preći reku Jordan da bi ušli u Obećanu zemlju. Bog je rekao Isusu Navinu: "Neka sveštenici idu prvi." Čim su sveštenici zakoračili u reku Jordan, voda uzvodno prestala je teći da bi Izraelci mogli preći na drugu stranu po suvom tlu.

OBS Image

Nakon što su ljudi prešli reku Jordan, Bog je dao zadatak Isusu Navinu kako da napadne moćni grad Jerihon. Narod je poslušao Boga. Vojnici i sveštenici su šest dana šetali oko grada Jerihona jednom na dan, baš kako im je Bog rekao da učine.

OBS Image

Sedmoga su dana Izraelci hodali oko grada još sedam puta. Dok su hodali oko grada poslednji put, vojnici su povikali a sveštenici su duvali u svoje trube.

OBS Image

Tada su se zidine oko Jerihona srušile! Izraelci su uništili sve u gradu kako im je Bog naredio. Jedino su poštedeli Raavu i njenu porodicu, koji su postali deo Izraelaca. Kada su drugi narodi koji su živeli u Hanaanu čuli da su Izraelci uništili Jerihon, jako su se uplašili da će Izraelci i njih napasti.

OBS Image

Bog je zapovedio Izraelcima da ne sklapaju mir ni s jednim narodom iz Hanaana. Međutim, jedan od hanaanskih naroda, koji se zvao Gаvaonac, lagao je Isusa Navina i rekao mu da dolazi iz mesta daleko od Hanaana. Tražili su od Isusa Navina da s njima sklopi mir. Isus Navin i Izraelci nisu pitali Boga odakle su došli Gavaonci, pa je Isus Navin sklopio mir s njima.

OBS Image

Izraelci su bili jako ljuti kad su saznali da su ih Gavaonci prevarili, ali su održali primirje s njima jer je to bilo obećanje pred Bogom. Nešto kasnije, carevi jednoga drugog naroda u Hanaanu, Amorejci, čuli su da su Gavaonci sklopili primirje s Izraelcima, pa su ujedinili svoje vojske u jednu veliku vojsku i napali Gavaon. Gavaonci su poslali poruku Isusu Navinu, tražeći pomoć.

OBS Image

I tako, Isus Navin je skupio izraelsku vojsku, tako da su celu noć hodali da bi došli do Gavaonaca. Rano ujutro su iznenadili amorejsku vojsku i napali je.

OBS Image

Bog se borio za Izrael taj dan. Zbunio je Amorejce i poslao veliku tuču koja ih je mnoge ubila.

OBS Image

Takođe, Bog je napravio da sunce stane na jednom mestu, kako bi Izraelci imali dovoljno vremena da potpuno pobede Amorejce. Tog dana je Bog izvojevao veliku pobedu za Izrael.

OBS Image

Nakon što je Bog pobedio tu vojsku, mnogi drugi hanaanski narodi skupili su se da napadnu Izrael. Isus Navin i Izraelci su ih napali i pobedili.

OBS Image

Nakon te bitke, Bog je dao svakom izraelskom plemenu njegov deo Obećane zemlje. Tada je Bog dao mir Izraelu na svim granicama.

OBS Image

Kad je Isus Navin postao starac, sazvao je sav izraelski narod. Isus Navin je narod podsetio na njegovu obavezu da bude poslušan savezu koji je Bog sklopio s Izraelcima na Sinaju. Narod je obećao da će ostati veran Bogu i vršiti Njegove zakone.

Biblijska priča iz Knjige o Isusu Navinu 1-24