srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

13. Božiji savez s Izraelom

OBS Image

Nakon što je Bog proveo Izraelce kroz Crveno more, odveo ih je kroz divljinu do planine koja se zove Sinaj. Bila je to ista ona planina na kojoj je Mojsije video gorući grm. Narod je postavio šatore na podnožju planine.

OBS Image

Bog je Mojsiju i izraelskom narodu rekao: "Ako mi budete poslušni i budete držali moj savez, bit ćete moj dragoceni posed, carsko sveštenstvo i sveti narod."

OBS Image

Tri dana kasnije, nakon što se narod duhovno pripremio, Bog je sišao na vrh planine Sinaj s grmljavinom, munjama, dimom i glasnim zvukom trube. Samo je Mojsiju bilo dozvoljeno popeti se na planinu.

OBS Image

Tada im je Bog dao savez i rekao: "Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji te je spasio od ropstva u Egiptu. Nemoj slaviti druge bogove."

OBS Image

"Nemoj praviti idole niti ih slaviti, jer sam ja, Jahve, ljubomoran Bog. Nemoj koristiti moje ime na uvredljiv način. Pobrini se da ti sedmi dan bude sveti. Drugim rečima, sav svoj posao napravi u šest dana, jer sedmi dan je dan kada se trebaš odmarati i mene sećati."

OBS Image

Poštuj svog oca i majku. Ne ubij. Ne čini preljubu. Ne kradi. Ne laži. Ne poželi imati ženu, kuću ili bilo šta što pripada tvom bližnjem."

OBS Image

Onda je Bog napisao ovih Deset zapovesti na dve kamene ploče i dao ih Mojsiju. Bog je ujedno dao mnoge druge zakone i pravila koja su trebali slediti. Ako ljudi budu poslušni ovim zakonima, Bog je obećao da će ih blagosloviti i štititi. Ako im budu neposlušni, Bog će ih kazniti.

OBS Image

Bog je Izraelcima dao i detaljan opis šatora koji je hteo da naprave. Zvao se Šator sastanka, i imao je dve sobe, koje je delila velika zavesa. Samo je veliki sveštenik smeo ući u sobu iza zavese, jer je tamo živeo Bog.

OBS Image

Ko god bi prekršio Božiji zakon, mogao je doneti životinju na žrtvenik pred Šatorom sastanka kao žrtvu Bogu. Sveštenik bi zaklao životinju i spalio je na žrtveniku. Krv životinje koja je bila žrtvovana pokrivala bi greh te osobe i učinila je čistom u Božijim očima. Bog je odabrao Mojsijevog brata Arona i Aronove potomke da budu njegovi sveštenici.

OBS Image

Narod je pristao biti poslušan zakonima koje im je Bog dao, da slave jedinog Boga i da budu njegov poseban narod. Ali ubrzo nakon što su obećali da će biti poslušni Bogu, strašno su sagrešili.

OBS Image

Mojsije je mnoge dane provodio na vrhu gore Sinaj, gde je razgovarao s Bogom. Ljudima je dosadilo čekati ga da se vrati. Stoga su doneli zlata Aronu i tražili od njega da im napravi idola.

OBS Image

Aron je napravio idola od zlata u obliku teleta. Ljudi su počeli divlje slaviti tog idola i prinositi mu žrtve! Bog je bio jako ljut na njih jer su sagrešili i planirao ih je uništiti. Međutim, Mojsije se molio za njih i Bog je uslišio njegovu molitvu i nije ih uništio.

OBS Image

Kad je Mojsije sišao s planine i video idola, bio je tako ljut da je razbio kamene ploče na kojima je Bog napisao Deset zapovesti.

OBS Image

Onda je Mojsije razbio idola u prah, ubacio prah u nešto vode i naterao narod da pije tu vodu. Bog je poslao pošast na ljude i mnogo ih je umrlo.

OBS Image

Mojsije je napravio nove kamene ploče za Deset zapovesti kako bi zamenile one koje je razbio. Onda se ponovno popeo na planinu i molio Boga da oprosti narodu. Bog je poslušao Mojsija i oprostio im. Vratio se s planine s Deset zapovesti napisanim na novim pločama. Nakon toga, Bog je Izraelce poveo s gore Sinaj prema Obećanoj zemlji.

Biblijska priča iz 2. Knjige Mojsijeve 19-34