srpski (Serbian): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

5. Sin obećanja

OBS Image

Deset godina nakon što su Avram i Saraja stigli u Hanaan, još uvek nisu imali dete. Stoga je Avramu njegova žena, Saraja, rekla: "Budući da mi Bog nije dopustio da imam decu, a sada sam prestara da imam decu, evo moje sluškinje, Agare. Oženi i nju kako bi ona mogla roditi dete za mene."

OBS Image

I tako, Avram je oženio Agaru. Agara je dobila dečkića, a Avram ga je nazvao Jišmael. Međutim, Saraja je postala ljubomorna na Agaru. Kada je Jišmael imao trinaest godina, Bog je opet progovorio Avramu.

OBS Image

Bog je rekao: "Ja sam Bog Svemogući. Sklopiću savez s tobom." Tada se Avram poklonio do zemlje. Bog je ujedno rekao Avramu: "Bićeš otac mnogih naroda. Tebi i tvojim potomcima daću zemlju Hanaan u posed, a ja ću zauvek biti njihov Bog. Moraš obrezati svakog dečaka i muškarca među vama."

OBS Image

"Tvoja žena, Saraja, imaće sina – on će biti sin obećanja. Nazovi ga Isak. S njim ću sklopiti svoj savez, a od njega će postati veliki narod. I od Jišmaela ću učiniti veliki narod, ali savez ću sklopiti s Isakom." Tada je Bog promenio Avramovo ime u Avraam, što znači "otac mnogih". Bog je ujedno promenio Sarajino ime u Sara, što znači "princeza".

OBS Image

Tog je dana Avraam obrezao svakog dečaka i muškarca u svom domu. Oko godinu dana kasnije, kad je Avraam imao 100 a Sara 90 godina, Sara je rodila Avraamovog sina. Nazvali su ga Isak, kao što im je Bog rekao.

OBS Image

Kad je Isak bio mladić, Bog je ispitao Avraamovu veru tako što je rekao: "Uzmi Isaka, svog jedinog sina, i ubij ga kao žrtvu meni." Avraam je opet poslušao Boga i pripremio se žrtvovati svog sina.

OBS Image

Dok su Avraam i Isak hodali do mesta žrtve, Isak je pitao: "Oče, imamo drvo za žrtvu, ali gde je jagnje?" Avraam je odgovorio: "Bog će se pobrinuti za jagnje za žrtvu, sine moj."

OBS Image

Kad su stigli do mesta gde je trebalo prineti žrtvu, Avraam je zavezao svoga sina Isaka i stavio ga na žrtvenik. Upravo kada se Avraam spremao ubiti svog sina, Bog je rekao: "Stani! Nemoj nauditi dečaku! Sada znam da me se bojiš, jer nisi poštedeo od mene ni svog jedinog sina."

OBS Image

Avraam je u blizini video ovna koji je zapeo u grmu. Bog se pobrinuo da ovan bude žrtva umesto Isaka. Avraam je radosno prineo ovna kao žrtvu.

OBS Image

Tada je Bog rekao Avraamu: "Budući da si mi bio spreman dati sve, čak i svog jedinog sina, obećavam da ću te blagosloviti. Tvojih potomaka biće više nego zvezda na nebu. Budući da si me poslušao, sve familije na svetu bit će blagoslovljene kroz tvoju familiju."

Biblijska priča iz 1. Knjige Mojsijeve 16-22