Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

3. O Dol bičhalol baro paj ki phuv

OBS Image

Nakhlo but vreme, pherdo manuša živina ki phuv. Postanisade but bilačhe thaj nasilna. Sesa gači bilačhe da o Dol manglja te uništil sa ki phuv bare pajesa (potop).

OBS Image

O Dol sikada po milost e Nojase. Vov sasa pravedno manuš savo živisada maškare bilačhe manuša. O Dol vačarda e Nojase kaj ka bičhalol baro paj. Vačarda lese te čerol baro brodo.

OBS Image

O Dol vačarda e Nojase te čerol baro brodo te avol baro 140 metra dugačko, 23 metra široko thaj 13,5 metra visoko. O Noja trubuja te čerol o brodo taro kaš, thaj te avol ke trin spratura, te avol le but sobe, thaj te avol le krovo thaj đamura. O brodo ka aračhol e Noja, lese porodica, thaj svako vrsta tare kopnena životinje gova vreme kana ka aven bare paja ki phuv.

OBS Image

O Noja šunda e Devle. Vov thaj lese trin čhave čerde gasavo brodo savo manglja o Dol. Trubuja len but berša te čeren o brodo, golese kaj sasa but baro. O Noja vačarda e manušenđe kaj ka mučhol o Dol bare paja thaj vačarda te irin pe premalo Dol, von ni veruisade lese.

OBS Image

O Dol vačarda e Nojase thaj lese porodicaće te čiden pherdo hamase pese thaj e životinjenđe. Kana sasa sa spremno o Dol vačarda e Nojase kaj si vreme vov, lesi romni, lese trin čhave thaj lenđe romnja, te ulazin ano brodo i gija ano brodo sesa ohto đene.

OBS Image

O Dol bičhalda po jekhe murše thaj đuvlja tar sa e životinje thaj tare čiriklja te aven ano brodo te aven sigurna kana ka perol baro bršnd. O Dol bičhalda po efta muršikane thaj đuvljikane životinjen save ka šaj te den pe sar kurbanura. Kana sesa savore kala andre ano brodo, o Dol korkoro phanglja o vudar.

OBS Image

Tegani počnisada o bršnd te perol, te perol, i te perol. Dijapese saranda đive thaj saranda rača thaj ni ačhilo! O paj da iklilo i andari phuv. Celo sveto sasa učhardo pajesa čak e embare planine.

OBS Image

Sa so sesa đuvdo ki phuv mulo. Ačhile đuvde samo ko brodo so sesa manuša thaj životinje. O brodo sasa po paj thaj arakhlja savoren so sesa andre te ma tason.

OBS Image

Kana e bršnda ačhile, o brodo sasa pe paja vađi panđ čhon, a gova vreme o paj lija te crdol pe. Jekh đive o brodo ačhilo ko jekh vrho tari planina, al o sveto sasa vađi talo paj. Nakhle vađi trin čhon thaj e vrhura tare planine dičhile.

OBS Image

Nakhle vađi saranda đive, thaj o Noja bičhalda jekhe gavrano te dičhol dal šućili i phuv. O gavrano đelo thaj avilo, rodija šuči phuv, thaj ni arakhlja.

OBS Image

Pale gova bičhalda e golubica. Ni voj ni arakhlja šuči phuv, thaj irisajli ko Noja. Kurko đive pale gova, opet bičhalda e golubica. Irisajli ano muj sasala terno kaš tari maslina! O paj crdijape, e biljke palem barile.

OBS Image

O Noja ađučarda vađi kurko đive thaj e golubica trito drom bičhalda. Akava drom arakhlja pese kaj te ačhol i ni irisajli. O paj šučilo!

OBS Image

Pale duj čhon o Dol vačarda e Nojase: "Tu thaj ći porodica thaj e životinje šaj ikljen taro brodo. Te avol tumen pherdo čhave thaj unukura thaj pheren kaja phuv." Gija o Noja taj lesi porodica iklile taro brodo.

OBS Image

Kana iklilo o Noja taro brodo, čerda oltari thaj čhinda tare svako vrsta save sesa zako kurbano. O Dol sasa bahtalo gole kurbanenca thaj blagoslovisada e Noja thaj lese porodica.

OBS Image

O Dol vačarda: "Dav lafi kaj nikad ni ka čerav harami i phuv paše bilačhe buča so e manuša čeren, thaj ni ka uništiv i phuv pajesa, i te si e manuša grešna tare piro čhavoripe."

OBS Image

O Dol čerda prvo drom duga sar znako taro lafi savo dija. Svako drom kana si i duga ko nebo, o Dol ka dolpe gođi so dija gova lafi, thaj ka den pe gođi lese manuša.

Biblisko paramič andaro: 1 lil e Mojsijaso 6-8