Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

12. O Dol ikalol pe narodo taro Egipat

OBS Image

E Izraelcura but sesa bahtale so ačhaven o Egipat. Naj sesa više robura, i đana ani obećimi phuv! E Egipćanura dije e Izraelcuren sa so manglje, dije len sumnakaj thaj srebro thaj avera stvara save sesa vredna. Nesave manuša save pačaje ano Dol đele e Izraelcurencar thaj đele andaro Egipat.

OBS Image

O Dol inđarda len bare stubosa taro oblako savo đelo prekalo đive angle lende, a ki rat gova stubo čerdilo oblako tari jag. O Dol sasa lenca uvek i inđarda len sa dok putujisade. Sa so trubuje te čeren gova sasa te đan pale Leste.

OBS Image

Ni nakhlo but, o Faraon thaj leso narodo menjisade po mišljenje thaj manglje e Izraelcura te aven opet lenđe robura. O Dol čerda te avol o Faraon zurale šoreso te bi dičhola o narodo kaj si o Jahve Jekh Čačukano Dol, te razumin kaj si, o Jahve, po zuralo taro Faraon taj lese devela.

OBS Image

Gija o Faraon taj lese vojnikura đele pale Izraelcura te bi čerena len opet pire roburen. I kana dikhlje e Izraelcura e Egipatskone vojnikuren sar aven, shvatisade kaj si maškar e Faraonesi vojska thaj o Lolo more. Sesa but daravne i dije vika: "Sose ačhadam o Egipat? Ka mera!"

OBS Image

O Mojsije vačarda e Izraelcurenđe: "Ma daran! O Dol ka boril pe tumenđe i avđive thaj ka spasil tumen." Tegani o Dol vačarda e Mojsijase: "Vačar e narodose te aven po paše pašo Lolo more."

OBS Image

Tegani o Dol crdija o stubo taro oblako thaj čuta le maškare Izraelcura thaj e Egipćanura von naštine te dičhen e Izraelcuren.

OBS Image

O Dol vačarda e Mojsijase te vazdol po va po more i te ulavol o paj. Tegani o Dol čerda bari barval savi crdija o paj levo thaj desno, gija čerdilo drom maškaro more.

OBS Image

E Izraelcura phirde maškaro more ki šuči phuv a ke strane sasa duvara taro paj.

OBS Image

Tegani o Dol crdija o oblako taro drom te dičhen e Egipćanura e Izraelcuren sar našen. E Egipćanura odlučisade te đan pale lende.

OBS Image

Gija đele pale Izraelcura maškaro more, ali o Dol čerda e Egipćanura te daran thaj te zaglavin pe lenđe vordona. Dije vika: "An te naša! O Dol boril pe e Izraelcurenđe!"

OBS Image

Kana nakhle e Izraelcura ki aver strana taro more, o Dol vačarda e Mojsijase palem te vazdol po va. Vov šunda le, o paj pelo pi Egipatsko vojska i o paj irisajlo ko po than. Sa i Egipatsko vojska tasili.

OBS Image

Kana dikhlje e Izraelcura kaj e Egipćanura si mule, pačaje ano Dol i pačaje kaj si o Mojsije proroko e Devleso.

OBS Image

E Izraelcura sesa bahtale kaj o Dol ikalda len taro meripe thaj taro ropstvo. Akana sesa slobodna te šaj služin e Devlese. E Izraelcura đilabije but đilja te proslavin piri nevi sloboda thaj slavisade e Devle golese so spasisada len tari Egipatsko vojska.

OBS Image

O Dol vačarda e Izraelcurenđe te slavin i Pasha svako berš te den pe gođi sar dijalen pobeda pe Egipćaja i spasisada len taro ropstvo. Slavisade le gija so čhinde terne bakre, te xan le mangresa savo čerdo bizo kvasaco.

Biblisko paramič andaro: 2 lil e Mojsijaso 12,33–15,21