Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

22. Bijandipe e Jovaneso

OBS Image

Ano prošlost, o Dol vačarda pire narodosa pale pe melekura thaj e prorokura. Thaj nakhle 400 berš kana khanči ni vačarda. Tari jekh drom o meleko avilo jeke purane sveštenikose leso alav sasa Zaharije e haberesa taro Dol. O Zaharije taj lesi romni, i Jelisaveta, sesa but pobožna manuša, a naj sasa len čhave.

OBS Image

O meleko vačarda e Zaharijase: "Će romnja ka avola čhavo. Ka den le alav Jovan. Vov ka avol pherdo sa Dux Sveti, ka pripremil e narodo zako Mesija." O Zaharija vačarda "Mi romni thaj me sam but purane te aven amen čhave. Sar šaj đanav kaj kava ka avol?"

OBS Image

O meleko vačarda e Zaharijase: "Bičhaldo sem taro Dol te anav tuče kava lačho haberi, al tu ni pačhajan ma, ni ka vačare sa dok ni bijandol o čhavo." Odma, o Zaharije naštine te vačarol. O meleko ačhada e Zaharija. Pele gova, o Zaharije irisajlo čhere i lesi romni ačhili khamni.

OBS Image

Kana i Jelisaveta sasa šov čhon khamni, isto gova meleko tari jekh drom iklilo e Jelisavetaće rođakinjaće, blagoslovimo alav sasa Marija. Voj sasa čhej i sasa verime e manušesa kaso alav sasa Josif. O meleko vačarda: "Ka ačhe khamni taj ka bijane murše čhave. Ka dele alav Isus. Vov ka avol Čhavo e Devleso e Najbareso thaj ka vladil sa e đivesa."

OBS Image

I Marija vačarda: "Sar gova šaj, me sem vađi čhej?" O meleko vačarda lače: "O Dux Sveti ka uljol pe tute, i o zuralipe e Devleso ka zasenil tut. Gija o čhavo ka avol sveto, e Devleso Čhavo." I Marija pačaja gova thaj prihvatisada gova so vačarda lače o meleko.

OBS Image

Pale gova kana vačarda e Marijaće, voj đeli ki Jelisaveta. Kana šunda i Jelisaveta e Marijako pozdrav, e Jelisavetako čhavo hutija ane lako vođi. Solduj đuvlja raduisajle so čerda o Dol lenđe. I Marija sasa trin čhon ki Jelisaveta, thaj irisajli čhere.

OBS Image

Pal gova i Jelisaveta bijanda murše čhave, o Zaharija thaj i Jelisaveta čute e cikneso alav Jovan, sar so vačarda o meleko. Tegani o Dol mukhlja e Zaharijase te vačarol opet. O Zaharija vačarda: "Slava e Devlese, kaj setisajlo pe narodose! Tu, mo čhavo, ka akhardo proroko e Devleso e Najbareso savo ka vačarol e narodose sar te primin o oproštenje pe grehurenđe!"

Biblisko paramič andaro: Lačho lafi taro Luka 1