Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

15. Obećimi phuv

OBS Image

Avilo i gova vreme e Izraelcura te ulazin ano Hanaan, ani Obećimi phuv. O Isus Navin bičhalda duje uhoden ano Hanaansko foro Jerihon kas sesa zurale duvara. Ane gova foro živisada jekh prostitutka blagoslovimo alav si Raava, savi garada e uhoden a posle pomognisada te našen. Čerda gova golese so pačaja ano Dol. E uhode obećisade da ka aračhen e Raava thaj lače familija kana ka uništin o Jerihon.

OBS Image

E Izraelcura morajle te načhen i len o Jordan te bi avena ani Obećimi phuv. O Dol vačarda e Isuse e Navinese: "Nek đan anglal e sveštenikura." Kana e sveštenikura čute pe pingre ani len o Jordan, o paj savo đala odupral ačhilo te thavdol te bi e Izraelcura šaj načhena ki dujto strana pi šuči phuv.

OBS Image

E manuša kana nakhle i len o Jordan, o Dol vačarda e Isusese e Navinese sar te napadil o zuralo foro o Jerihon. O narodo šunda e Devle. Baš sar vačarda o Dol te čeren, e vojnikura thaj e sveštenikura okolisade šov đive o foro Jerihon jekh drom ko đive.

OBS Image

A o eftato đive, e Izraelcura okolisade efta droma o foro. I dok okolisade o foro poslednjo drom, e vojnikura dije vika a e sveštenikura phurdije ane pe trube.

OBS Image

Tegani e duvara e Jerihonese pele! E Izraelcura uništisade sa ano foro sar o Dol so vačarda lenđe. Ačhade e Raava thaj lačhe familija, save postanisade deo tare Izraelcura. Thaj avera narodura save bešle ano Hanaan šunde da e Izraelcura uništisade o Jerihon, darajle but da i len ka napadin e Izraelcura.

OBS Image

O Dol vačarda e Izraelcurenđe ma te avol len mir nijekhe narodosa taro Hanaan. Al jekh taro Hanaansko narodo, save akhardile Giveonitura, hohade kaj bešen dur taro Hanaan. Rodije taro Isus Navin te čerol mir lencar. O Isus Navin thaj e Izraelcura ni pučlje e Devle kotar avile e Giveonitura. Thaj golese o Isus Navin čerda mir lencar.

OBS Image

E Izraelcura sesa but holjame kana dođanglje da e Giveonitura hohade len, ali ičarde o primirje lencar golese so dije obećanje anglo Dol. Kasnije, e carura tar aver narodo taro Hanaan, e Amorejcura, šunde kaj e Giveonitura sklopisade zavet e Izraelcurencar, pa čidije pe e vojske ani jekh bari vojska te bi napadina o Giveon. E Giveonitura bičhalde haberi e Isusese e Navinese, rodije pomoć lestar.

OBS Image

Gija o Isus Navin čidija e Izraelskona vojska i phirde celo rat te aven ke Giveonitura. Sabalje, iznenadisade e amorejsko vojska thaj napadisade la.

OBS Image

O Dol borisajlo gova đive zako Izrael. Bunisada e Amorejcuren gija so bičhalda bari graduška savi mudarda buten Amorejcuren.

OBS Image

O Dol čerda te ačhol o kham ki jekh than te bi e Izraelcura avola len vreme te pobedin e Amorejcuren. Gova đive o Dol pobedisada jekh bari pobeda zako Izrael.

OBS Image

Pale kava so o Dol pobedisada kale vojsken, but avera Hanaanska narodura čidije pe te napadin o Izrael. O Isus Navin thaj e Izraelcura napadisade len thaj pobedisade.

OBS Image

Pal kaja bitka, o Dol dija svakone Izraelskone plemese lengo deo tari Obećimi phuv. Onda o Dol dija mir ke sa e granice taro Izrael.

OBS Image

Kana o Isus Navin sasa purano, čidija sa e Izraelsko narodo. O Isus Navin posetisada len kaj si obavezna te šunen o savez savo o Dol čerda e Izraelcurencar ko Sinaj. O narodo obećisade kaj ka ačhen verna e Devlese i kaj ka đan pale Lese zakonura.

Biblisko paramič andaro: Isus Navin 1-24