Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

40. O Isus si razapnimo

OBS Image

Pale gova so e vojnikura marde muj e Isusesa, inđarde le te razapnin le. Čutele te inđarol o krsto pe savo ka merol.

OBS Image

E vojnikura inđarde e Isuse ko than savo dol pe vika "E šoreso kokalo" thaj čute lese vasta thaj lese pingre ko krsto. A o Isus vačarda lenđe: "Oprosti lenđe, Dade, kaj von ni đanen so čeren." O Pilat čuta len te pisin "Caro e Jevrejengo" ko jekh znako thaj te čhuven le po krsto pe Isuseso šoro.

OBS Image

E vojnikura čhelde barbuto e Isusese šejenđe. Kana gova čerde, pherde jekh proročanstvo savo vačarol: "Delisade me fostanura maškare peste thaj čhelde barbuto me šejenđe."

OBS Image

E Isuse razapnisade maškare duj čora. Jekh marda muj e Isusesa, a o dujto vačarda: "Dal ni dara taro Dol? Amen čače sam banđe, a kava manuš naj." Pale gova vačarda e Isusese: "Moliv tut, seti tut manđe ane ćiro carstvo." O Isus vačarda lese: "Ađive ka ave mancar ano raj."

OBS Image

A e jevrejska anglune thaj but đene marde muj e Isusesa. Vačarde lese: "Ako san o Čhavo e Devleso, ulji taro krsto thaj spasi tut! Tegani ka pača ane tute."

OBS Image

Onda o nebo kalilo, thaj sasa opaš o đive. Kalilo ano podne taj sasa kalipe trin sata.

OBS Image

Tegani o Isus vačarda: "Gotovo si! Dade, mo Dux dav ane ćire vasta." Tegani perada po šoro i dija po Dux. Kana mulo sasa baro potres, a i zavesa savi delisada ano Hram e manušen tare Devlesi prisutnost, pharadili ke duj kotora, odupral natele.

OBS Image

Pe merimasa, o Isus putarda o drom e manušenđe te aven pašo Dol. Kana o vojniko so pazisada e Isuse dikhlja sa so sasa, thaj vačarda: "Čače, kava manuš ni sasa bango. Sasa e Devleso Čhavo."

OBS Image

Tegani o Josip thaj o Nikodem, duj jevrejska anglune save pačaje kaj si o Isus Mesija, pučlje e Pilate paše Isuseso telo. Pačarde leso telo ano platno thaj pašljarde le ano limori savo sasa ani stena. Tegani pašljarde baro bar po limori te bi phandena o limori.

Biblisko paramič andaro: Lačho lafi taro Matej 27,27–61; Lačho lafi taro Marko 15,16–47; Lačho lafi taro Luka 23,26–56; Lačho lafi taro Jovan 19,17–42