Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

43. I kanđiri počnil

OBS Image

O Isus kana irisajlo ano nebo, e učenikura ačhile ano Jerusalim sar so vačarda lenđe te čeren. E vernikura odori čidije pe ki molitva.

OBS Image

Svako berš, 50 đive pali Pasha, e Jevreja slavisade jekh baro đive a gova si Pedesetnica. I Pedesetnica si đive kana e Jevreja slavisade o đive kana čidol pe o điv. E Jevreja taro celo sveto avena ano Jerusalem te bi zajedno slavina i Pedesetnica. Kava berš, o vreme tari Pedesetnica sasa kurko đive sar o Isus đelo ko nebo.

OBS Image

Dok e vernikura sesa katane, tari jekh drom ano čher an savo sesa šundili bari barval. Tari jekh drom ulile pe lenđe šore sar cikne jaga pe lenđe šore. Savore von pherdile sa Dux Sveti thaj lije te vačaren ane avera čhiba.

OBS Image

Kana e manuša ano Jerusalim šunde galama, but đene avile te dičhen sosi gova. Kana e manuša dikhlje e vernikuren sar vačaren kaj ka aven but šukar buča e Devlese, sesa začudime sar gova šunen pe pire dejenđe čhiba.

OBS Image

Nesave vačarde kaj si e učenikura mate. A o Petar uštilo thaj vačarda: "Šunen ma! Kala manuša naj mate! Kava ispunil pe o proročanstvo so vačarda o proroko o Joilo kaj o Dol vačarol: 'Ane poslednja đivesa, ka izliviv mo Duxo.'"

OBS Image

Manušalen taro Izrael, o Isus sasa manuš savo čerda but zurale znakura thaj čudesura e Devlese zuralimasa, sar so dikhljen thaj đanen. A tumen razapnisaden le.

OBS Image

I ako o Isus mulo, o Dol vazdija le tare mule. Golesa pherdol o proročanstvo kaj vačarol: 'Ni ka mučhe ćo Sveco te černjol ano limori.' Amen sam svedokura kaj o Dol palem vazdija ano životo e Isuse.

OBS Image

O Isus si vazdimo thaj bešol ki desno strana pašo Dol o Dad. A o Isus bičhalda o Dux Sveti gijate sar obećisada kaj ka čerol. O Dux Sveti čerol akana sa so dičhen thaj šunen.

OBS Image

Tumen razapnisaden kale manuše, e Isuse. Te đanen sigurno, kaj o Dol čerda e Isuse Rajo thaj Mesija."

OBS Image

Manuša save šunde e Petre sesa but uznemirime kava so šunde. Pučlje e Petre thaj e učenikuren: "Phralalen, so te čera?"

OBS Image

O Petar vačarda lenđe: "Svako tumendar trubul te pokajil pe thaj te avol krstimo ano alav e Isuseso e Hristoso, te bi o Dol oprostila tumare grehura. Tegani ka dol pe tumenđe daro taro Dux Sveti."

OBS Image

Paše 3.000 manuša veruisade an gova so o Petar vačarda thaj avile te čerdon e Isusese učenikura. Sesa krstime thaj čerdile deo tari Jerusalimsko kanđiri.

OBS Image

E učenikura ni ačhile te šunen taro apostolsko sikajipe, po vreme dije katane, xalje katane, thaj molisade jekh averese. Uživisade katane te slavin e Devle thaj sa so sasalen delisade jekh averesa. Savore šukar mislisade averendar. Svako đive sa pobut manuša postanina vernikura.

Biblisko paramič andaro: Buča e Apostolurenđe 2