Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

17. E Devleso savez e Davidesa

OBS Image

O Saul sasa angluno izraelsko caro. Sasa baro thaj zgodno, gasavo savo rodija o narodo. O Saul sasa šukar caro prva berša dok vladisada po Izrael. Onda sasa bilačho manuš savo ni šunda e Devle, golese o Dol odabirisada avere manuše savo ka avol caro mesto leste.

OBS Image

O Dol odabirisada jekhe terne Izraelco leso alav si David savo ka avol caro palo Saul. O David sasa pastiri taro foro Vitlejem. Ane nesave prilike, dok arakhlja e bakren pe dadese, o David mudarda e lave thaj e medvedo save napadisade e bakren. O David sasa ponizno thaj pravedno manuš savo pačaja thaj šunda e Devle.

OBS Image

O David postanisada silno vojniko thaj vođa. Kana o David sasa vađi terno čhavo, borisajlo jekhe divosa kaso alav sasa Golijat. O Golijat sasa trenirimo vojniko, but zuralo, thaj paše trin metra baro! A o Dol pomognisada e Davidese te mudarol e Golijate thaj te spasil o Izrael. Pale gova, o David pobedisada but pobede pe Izraelska dušmanura, golese o narodo veličisada le.

OBS Image

O Saul sasa ljubomorno golese so o narodo manglja e Davide. O Saul but droma pokušisada te mudarol e Davide, pale gova o David garadilo taro Saul. Jekh đive, o Saul rodija e Davide te mudarol le. O Saul uđisada ani isto pećina kaj o David garadilo taro Saul, a o Saul ni dikhlja le. O David sasa paše e Saulese i šajine te mudarol le ali ni. Mesto gova, o David čhinda tare Saulese šeja jekh kotor te dokažil e Saulese da ni ka mudarol le te bi avola caro.

OBS Image

Ko krajo o Saul mulo ani bitka, a o David sasa caro po Izrael. Vov sasa šukar caro, o narodo but manglja le. O Dol blagoslovisada e Davide thaj čerda le uspešno. O David borisajlo ane but bitke thaj o Dol pomognisada lese te pobedil e Izraelskonen dušmanen. O David osvojisada o Jerusalem thaj čerdale po glavno foro. Ke Davidesi vladavina, o Izrael postanisada zuralo thaj barvalo.

OBS Image

O David manglja te čerol hram kaj bi sa e Izraelcura šajine te klanjin pe e Devlese thaj te den le kurbanuren. Paše 400 berš, e manuša klanjisajle e Devlese thaj ande lese kurbanen ano Šatori taro Sastanko savo o Mojsije čerda.

OBS Image

O Dol bičhalda e proroko e Natane ko David kale lafesa: "Sar san tu manuš taro maripe, ni ka čere Hram manđe. Ćo čhavo ka čerol le. A me but ka blagosloviv tut. Jekh tare ćire potomkura ka vladil pe mingro narodo sa jekh đive!" Jedino e Davideso potomko savo šaj sa jekh đive si o Mesija. O Mesija si e Devleso Odabraniko savo ka spasil e manušen tare kava sveto tare lenđe grehura.

OBS Image

Kana o David šunda kala lafura, odma zahvalisada e Devlese i slavisada le golese kaj obećisada e Davidese baro čast thaj but bahtardipe. O David ni đanglja kana o Dol ka čerol kala stvara. A sar i avilo gova, e Izraelcura mora te ađučaren vađi but angle so ka avol o Mesija, paše 1.000 berša.

OBS Image

O David vladisada pravedno thaj verno but berša, thaj o Dol blagosuisada le. Anglo po kraj pe životose, but bilačhipe čerda premalo o Dol.

OBS Image

Jekh đive, dok sa e Davidese vojnikura sesa dur tare pe čhera i vodisade bitke, vov tare pi palata dikhlja jekhe lačhe đuvlja sar najol. Lako alav si Betšeba.

OBS Image

Vov umesto te crdol po dičhipe, o David bičhalda nekas te anen la leste. Suta lasa thaj bičhalda la čhere. Pale gova, i Betšeba bičhalda poruka e Davidese thaj vačarda lese kaj si khamni.

OBS Image

E Betšebako rom, manuš kaso alav si Urija, sasa jekh tare najbolja vojnikura. O David dija vika e Urija te avol tari bitka i vačarda lese te bešol čhere paše pi romni. A o Urije ni manglja te bešol čhere golese kaj avera vojnikura sesa ko maripe. Golese o David bičhalda palal e Urija ano maripe i vačarda e generalese te čhuvol le kote kaj si e dušmanura em zurale te bi šaj vov mudardol.

OBS Image

Pal gova kana e Urija mudarde, o David lija e Betšeba. Kasnije bijanda e Davidese čhave. O Dol sasa but holjamo o David so čerda, pa bičhalda e proroko e Natane te vačarol e Davidese savo bilačhipe si leso bezeh. O David pokaisajlo paše po bezeh thaj o Dol oprostisada lese. Ane po životo pale gova, o David sledisada thaj sasa poslušno e Devlese čak i kana sasa but pharo vreme.

OBS Image

Al sar kazna zake Davideso bezeh, leso cikno čhavo mulo. Isto gija sasa but borba ane Davidesi familija za ke leso životo, e Davideso zuralipe but slabisada. I ako o David ni sasa verno e Devlese, o Dol sasa verno zake pe obećanja. Kasnije e Davide thaj e Betšeba sasa vađi jekh čhavo i dijele alav Salomon.

Biblisko paramič andaro: 1 lil e Samuileso 10; 15-19; 24; 31; 2 lil e Samuileso 5; 7; 11-12