Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

18. Ulado carstvo

OBS Image

Nakhle but berša, o David mulo. Leso čhavo o Salomon lija te vladil po Izrael. O Dol vačarda e Salomonesa thaj pučlja le so em više lestar manđol. Kana o Solomon manglja mudrost, o Dol sasa but zadovoljno lestar thaj čerdale em mudro manuš ko sveto. O Salomon siklilo but stvara golese sasa but mudro sudija. O Dol čerda le te avol em barvalo.

OBS Image

Ano Jerusalim, o Salomon čerda o Hram savese plan čerda leso dad thaj čidija materijal. O narodo akana klanjisajlo e Devlese thaj anda kurbanuren ano Hram umesto ano Šatori tare Sastankura. O Dol avilo ano Hram, thaj živisada pe narodosa.

OBS Image

O Salomon manglja romnjen andare avera phuva. Sasa neposlušno e Devlese thaj ženisada bute romnjen, sasale paše 1.000 đuvlja! But lendar sesa đuvlja andare avera phuva thaj von ande pe devlen pesa, savenđe klanjisajle. Kana o Salomon sasa purano, i vov klanjisajlo lenđe devlenđe.

OBS Image

O Dol sasa holjamo po Salomon thaj, sar kazna e za ke Salomoneso neverstvo, obećisada kaj ka podelil e narodo Izraelskone ke duj carstvura pale leso meripe.

OBS Image

O Salomon kana mulo, leso čhavo, o Rovoam, čerdilo caro. O Rovoam sasa dilo. Sa e manuša taro Izraelsko narodo čidijepe te potvrdin le carose. Vačarde e Rovoamese kaj o Salomon čhuvola len te čeren phari buči thaj počinena lese baro porezi.

OBS Image

O Rovoam lenđe dileste vačarda: "Tumen mislisaden kaj mo dad o Salomon čhuvola tumen te čeren phari buči, me ka čhuvav tumen te čeren vađi po phari buči, thaj ka kazniv tumen po but nego vov."

OBS Image

Deš plemenura taro Izraelsko narodo bunisajle protiv o Rovoam. Ačhile lese verna samo duj plemenura. Kala duj plemenura postanisade o Judejsko carstvo.

OBS Image

Kola deš plemenura taro Izraelsko narodo save bunisajle protiv o Rovoam čute manuše kaso alav si Jerovoam te avol lengo caro. Čute po carstvo ano severno than e phuvako thaj dijele vika Izraelsko carstvo.

OBS Image

O Jerovoam bunisajlo protiv o Dol thaj čuta e manušen ane grehura. Čerda dujen idolen te bi klanjinape lenđe umesto e Devlese ano Hram ano Judejsko carstvo.

OBS Image

O Judejsko thaj o Izraelsko carstvo postanisade dušmanura thaj but droma marde pe jekh protiv avereste.

OBS Image

Ano nevo Izraelsko carstvo, sa e carura sesa bilačhe. But tare kala kraljura mudarde sesa tare Izraelcura save manglje te aven carura umesto lende.

OBS Image

Sa e carura thaj po but narodo ano Izraelsko carstvo klanjisajle zake idolura. Lengo klanjipe e idolurenđe avola gija so sasa bludno nemoral nesavo drom i pe čhaven žrtvujina.

OBS Image

E Judejska carura sesa potomkura e Davidese. Nesave carura sesa šukar, vladisade pravedno taj klanjisajle e Devlese. Al po but tare Judejska carura sesa bilačhe thaj pokvarime, thaj klanjisade e idolenđe. Nesave carura žrtvuisade pe čhaven hohavne devlenđe. Po but manuša bunisajle protiv o Dol thaj klanjisajle avere devlenđe.

Biblisko paramič andaro: 1 lil e Caronenđe 1-6; 11-12