Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

45. O Stefan thaj o Filip

OBS Image

Jekh tare anglune ani rano Kanđiri sasa o Stefan. Sasa le šukar ugled i sasa pherdo Sveto Duxo thaj mudrost. O Stefan čerda but čudesura thaj šukar sikavola thaj e manuša verujina ano Isus.

OBS Image

Jekh đive, dok o Stefan sikavola taro Isus, nesave Jevreja save ni veruisade ano Isus lije te čeren čingara e Stefanesa. Sesa but holjame thaj hohade e Jevrejskone anglunenđe taro Stefane. Vačarde: "Šundam sar vačarol bilačhe taro Mojsija thaj taro Dol!" E jevrejska anglune dolde e Stefane thaj andele anglo anglunosvešteniko thaj anglune Jevreja, kaj sesa but hohavne svedokura save hohade taro Stefan.

OBS Image

O anglunosvešteniko pučlja e Stefane: "Čače li kava so vačaren tutar?" O Stefane vačarda lenđe gija kaj dija len gođi tare pherdo buča so čerda o Dol, tare Avraameso vreme đi ke Isuseso vreme, thaj sar e Devleso narodo sasa manuša save sesa kola save ni šunde e Devle. Thaj vačarda: "Tumen zuralešorenđe thaj uštade manuša tumen čhuden o Sveti Dux, sar tumare purane so čhudije e Devle thaj mudarde e prorokuren. Al tumen čerden khanči po bilačhe nego so von čerde! Tumen mudarden e Mesija!"

OBS Image

E verska anglune kava šunde, sesa gači holjame kaj čak pe kana phanglje te ma šunen thaj zurale dije vika. Inđarde e Stefane andaro foro thaj čhudije bara pe leste te bi mudaren le.

OBS Image

Dok o Stefane merola, vačarda: "Isuse, le mo dux." Tegani pelo ke pe kočende thaj vađi jekh drom vačarda: "Rajo, ma džin lenđe kava greh." Pale gova mulo.

OBS Image

Jekh terno čhavo savo akharda pe Savle sasa gole manušenca save mudarde e Stefane, thaj arakhlja lenđe šeja dok von čhudije e bara pe leste. Gova đive, but đene ano Jerusalim lije te traden okolen save veruisade ano Isus, e vernikura našle ane avera thana. Thaj golese, kaj đana von vačarena taro Isus.

OBS Image

Jekh e Isuseso učeniko kaso alav sasa Filip sasa jekh tare okola vernikura save našle andaro Jerusalim dok tradije len. Đelo ani Samarija kaj vačarda taro Isus thaj but đene sesa spasime. Jekh đive o meleko e Devleso vačarda e Filipese te đal ko drom ani pustinja. Sar phirda po drom, o Filip dikhlja jekhe bare manuše tari Etiopija sar vozil pe an pi kočija. O Dux Sveti vačarda e Filipese te đal thaj te vačarol gole manušesa.

OBS Image

Dok o Filip avilo đi i kočija, šunda sar o Etiopljanino čitil okolestar so pisil o Proroko o Isaija. O manuš čitisada: "Inđarde le sar terne bakre te čhinen le, a sar o bakro khanči ni vačarol gija i vov. Čerde bilačhipe lesa thaj ni poštujisade le. Lije leso životo."

OBS Image

O Filip pučlja e Etiopljanine: "Haljare li so čiti?" O Etiopljanino vačarda: "Na. Našti te haljarav ako neko ni objasnil manđe gova. Moliv tu, ava beš paše mande. O Isaija pisisada li pestar kava ili averestar?"

OBS Image

O Filip vačarda e Etiopljanonese kaj o Isaija pisisada taro Isus. O Filip gothe vačarda avera Lila te vačarol lese šukar haberi taro Isus.

OBS Image

Dok o Filip thaj o Etiopljanino đana, avile paše nesavo paj. O Etiopljanino vačarda: "Dik, odori si nesavo paj! Šaj li te avav krstimo?" Thaj vačarda okolese savo vozil i kočija te ačhol.

OBS Image

Gijate ulile ano paj, thaj o Filip krstisada e Etiopljanine. Pale gova so iklile andaro paj, o Dux Sveti tari jekh drom inđarda e Filipe dur ke aver than kaj vov nastavisada te vačarol e manušenđe taro Isus.

OBS Image

O Etiopljanino nastavisada te đal pe čhereste, bahtalo so pinđarol e Isusese.

Biblisko paramič andaro: Buča e Apostolurenđe 6,8–8,5; 8,26–40