Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

27. Paramič taro šukar Samarijanco

OBS Image

Jekh đive, o učitelj tare Mojsijaso zakono avilo ko Isus te iskušil le thaj pučlja le: "Učitelju, so te čerav te bi avola ma životo večno?" O Isus vačarda lese: "Sosi pisimo ane Devleso zakono?"

OBS Image

O učitelji tare Mojsijaso zakono vačarda lese kaj ane Devleso zakono vačarol: "Čumide e Rajo, e Devle ćire sa će ilesa, će dušasa, će zuralimasa, thaj će gođasa. Thaj mang će pašutne sar korkore tut." O Isus vačarda lese: "Isi tu pravo! Ćer kava thaj ka živi."

OBS Image

A o učitelji tare Mojsijaso zakono manglja te sikavol lese kaj si vov pravedno, thaj pučlja le: "Ko si mo pašutno?"

OBS Image

A o učitelji tare Mojsijaso zakono manglja te sikavol lese kaj si vov pravedno, thaj pučlja le: "Ko si mo pašutno?"

OBS Image

"Dok o manuš phirda, pele pe leste grupa čora. Lije sa so sasa le thaj marde le thaj sasa skoro mulo. Thaj đele pese."

OBS Image

"Pale gova, desisajlo kaj jekh Jevrejsko svešteniko nakhlo gole dromesa. Kana kava versko angluno dikhlja e manuše kaj si čordo thaj mardo crdija pe ki aver rig e dromesi, ignorišisada e manuše kase trubuja pomoć, thaj đelo pe dromesa."

OBS Image

"Pale gova, jekh Levito đelo gole dromesa. (E Levitura sasa o pleme tare Jevreja save pomožisade e sveštenikurenđe ano hramo.) O Levito nakhlo tari dujto rig e dromesi thaj ignorišisada e manuše savo sasa čordo thaj mardo."

OBS Image

"Aver manuš savo nakhlja gole dromesa sasa o Samarijanco. (E Samarijancura sesa potomkura e Jevrejenđe save ženisajle manušencar tare avera narodura. E Samarijancura thaj e Jevreja mrzisajle.) Kana dikhlja o Samarijanco e Jevreje, sasale žal. Avilo đi leste thaj pačarda lese rane."

OBS Image

"O Samarijanco vazdija e manuše čuta le pi po her thaj inđarda le ani gostionica savi sasa pašo drom thaj brinisajlo lese."

OBS Image

"Aver đive, o Samarijanco trubuja te đal pe dromesa. Dija zala pare e manuše kasi sasa i gostionica thaj vačarda lese: 'Dik le, thaj ako troši po but pare tare kava so dijem tut, me ka počinav tuče sa kana ka irima.'"

OBS Image

Tegani o Isus pučlja e đangle taro zakon: "So misli? Ko tare kala trin đene sasa em pašutno manuš kalese savo sasa mardo thaj čordo?" Kava vačarda: "Kova savo sasa lese milosrdno." O Isus vačarda lese: "Đa i tu čer gija."

Biblisko paramič andaro: Lačho lafi taro Luka 10,25–37