Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

13. E Devleso savez e Izraelcurencar

OBS Image

Kana nakhada o Dol e Izraelcuren taro Lolo more, inđarda len maškari divljina đi ko brego savo akhardol Sinaj. Gova brego sasa isto kaj o Mojsije dikhlja o phabardo žbuno. O narodo čuta pe šatora talo brego.

OBS Image

O Dol vačarda e Mojsijase thaj e Izraelsko narodose: "Ako ka šunen man thaj ičaren mo savez, ka aven mingro dragoceno posed, carstvo sveštenikurengo, thaj sveto narodo."

OBS Image

Trin đive pale gova, kana o narodo duxovno pripremisajlo, O Dol ulilo taro vrho taro brego o Sinaj grmljavinasa, munjenca, čurosa thaj glasnone zvukonencar tare trube. Samo e Mojsijase sasa dozvolimo te uštol ko brego.

OBS Image

Tegani o Dol dija len savez i vačarda lenđe: "Me sem o Jahve, o Dol tumaro, savo ikalda tumen taro Egipatsko ropstvo. Ma te avol tumen avera devela."

OBS Image

"Ma čeren idolen niti te klanjin tumen lenđe, golese kaj me o Jahve, sem ljubomorno Dol. Ma len mo alav ko uvredljivo način. Dičhen te avol tumenđe e savatoso đive sveto. Avere lafurencar, čeren sa tumari buči ane šov đive, o eftato đive si đive zako tumaro odmor thaj te setin tumen pe mande."

OBS Image

"Poštuji će dade thaj će da. Ma mudar. Ma čer preljuba. Ma čor. Ma hohav. Ma poželi te avol tut averese romnja, čher ili bilo so so si taro ćiro pašutno."

OBS Image

Tegani o Dol pisisada kala Deš zapovestura ke duj ploče taro bar thaj dija len e Mojsijase. O Dol dija vađi but avera zakonura thaj pravilura save trubun te sledin pe. Ako e manuša si poslušna ka šunen kala zakonura, o Dol obećisada kaj ka blagoslovil len thaj ka štitil len. Ako len ni šunen thaj naj poslušna, o Dol ka kazni len.

OBS Image

O Dol e Izraelcurenđe dija i detaljno sar te čeren o šatori savo manglja von te čeren. Dijape vika Šatori taro Sastanko, sasale duj sobe, savo delisada bari fironga. Samo o barosvešteniko šajine te đal andre ani soba pali fironga, golese kaj odori živisada o Dol.

OBS Image

Ko bi phađola e Devleso zakon, šajine te anol životinjen po oltari anglo Šatori taro Sastanko sar kurbano e Devlese. O svešteniko bi čhinola e životinja i bi phabarola la po oltari. O rat e životinjako bi učharola e grehura gole manušese i bi čerola gola manuše čisto ane Devlese jakha. O Dol odaberisada e Mojsijase phrale e Arone, thaj e Aronese potomkuren te aven lese sveštenikura.

OBS Image

O narodo pristanisada te aven poslušna e zakonurenđe save o Dol dija len, te poštujin jekhe Devle thaj te aven leso posebno narodo. Al pal gova so obećisade e Devlese kaj ka aven poslušna, but grešisade.

OBS Image

O Mojsije sasa but đive ko vrho taro brego o Sinaj taj vačarola e Devlesa. E narodose dosadisajlo te ađučaren te iril pe. Ande e Aronese sumnakaj i rodije lestar te čerol lenđe idole!

OBS Image

O Aron čerda taro sumnakaj idole ane e guruveso oblik. E manuša lije sar dile te klanjin pe e idolese thaj ande lese kurbano! O Dol sasa but holjamo pe lende golese kaj grešisade planirisada sa te mudarol len. A o Mojsije molisada lenđe, i o Dol šunda lesi molitva i ni uništisada len.

OBS Image

Kana o Mojsije ulilo taro brego thaj dikhlja e idole, sasa gija holjamo kaj phaglja e ploče taro bar pe save o Dol pisada e Deš zapovestura.

OBS Image

Tegani o Mojsije phaglja e idole, čerda le ano praho, čuta o praho ane zala paj i čuta e narodo te pijen gova paj. O Dol bičhalda bilačhipe pe manuša i but lendar mule.

OBS Image

O Mojsije čerda neve ploče taro bar zake Deš zapovestura save ka zamenin kola so vov phaglja. Opet đelo ko brego thaj molisada e Devle te oprostil e narodose. O Dol šunda e Mojsija thaj oprostisada lenđe. O Mojsije irisajlo taro brego e Deše zapovesturencar ke neve ploče taro bar. O Dol inđarda e Izraelcuren taro brego Sinaj premali Obećimi phuv.

Biblisko paramič andaro: 2 lil e Mojsijaso 19-34