Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

20. O izgnanstvo thaj o iripe

OBS Image

O Izraelsko carstvo thaj o Judejsko carstvo solduj grešisade premalo Dol. Phaglje o savez savo phanglja o Dol lencar ko Sinaj. O Dol bičhalda pe prorokuren te vačarol lenđe te bi pokainape thaj palem te klanjin pe lese, al von ni manglje te šunen.

OBS Image

Golese o Dol kaznisada solduj carstvura gija so mukhlja lenđe dušmanurenđe te uništil len. O Asirisko carstvo, jekh zuralo, bilačho narodo, uništisada o Izraelsko carstvo. E Asircura mudarde bute manušen ano Izraelsko carstvo, lije sa so sasa vredno, thaj phabarde lenđi phuv.

OBS Image

E Asircura čidije sa e vođen, e barvalen, thaj e đanglen manušen thaj inđarde len ani Asirija. Ano Izraelsko carstvo ačhile samo e čore Izraelcura kas ni mudarde.

OBS Image

A ani phuv taro Izraelsko carstvo ande averen manušen save te bešen gothe. Gola avera manuše čerde forura thaj lije pe e Izraelcurencar save ačhile gothe. E potomkura tare Izraelcura save lije pe avere manušencar lengo alav si Samarijancura.

OBS Image

E manuša taro Judejsko carstvo dikhlje sar sesa kaznime taro Dol o narodo taro Izraelsko carstvo golese kaj ni šunde e Devle. A von klanjisajle e idolenđe, thaj e devlenđe tare Kanaancura. O Dol bičhalola e prorokuren a von ni manglje te šunen len.

OBS Image

Nakhle paše 100 berš sar e Asircura phaglje o Izraelsko carstvo, o Dol bičhalda e Navahudonozore, o caro Vavilonsko, te te napadil o Judejsko carstvo. O Vavilon sasa zuralo carstvo. O Judejsko caro pristanisada te avol e Navahudonzereso sluga thaj te počhinol lese but pare svako berš.

OBS Image

Al pale nesave berša, o Judejsko caro bunisajlo protiv o Vavilon. Von čidijepe taj napadisade o Judejsko carstvo. Osvojisade o foro o Jerusalim, sa phaglje o Hram, thaj lije sa o blago taro foro thaj taro Hram.

OBS Image

Te bi kaznila e Judejskone caro so bunisajlo, e Navahudonozorese vojnikura mudarde e carose čhaven angle leste a le korade. Pal gova inđarde e caro ano phanglipe te merol ano Vavilon.

OBS Image

O Navahudonozor thaj lesi vojska inđarde sa e manušen taro Judejsko carstvo ano Vavilon, ačhade samo e čore manušen te sijin i phuv. Kava doba kana e Devleso narodo sasa naterimo te ačhavol i Obećimi phuv akhardol Izgnanstvo.

OBS Image

I kaj kaznisada pe narodo paše lenđe grehura gija so inđarda len ano izgnanstvo, Vov ni zabistarda len a i piro obećanje. O Dol pazisada pe piro narodo thaj vačarda lenđe prekale pire prorokura. O Dol obećisada lenđe kaj pale eftavardeš berš, opet ka irin pe palal ani Obećimi phuv.

OBS Image

Eftavardeš berš nakhle, o Kir o persisko caro, pobedisada e Vavilone, i gija o Perisko carstvo menjisada e Vavilonskone carstvo. E Izraelcura akana dije pe vika Jevreja thaj po but đene po celo životo nakhade ano Vavilon. Samo zala purane manuša Jevreja setina pe e Judejskone phuvaće.

OBS Image

O Persisko carstvo sasa zuralo, ali šukar premale narodura saven pokorisade. I gija kana o Kir sasa caro tari Persija, naredisada savo Jevrejo manglja te iril pe ani Judeja, šaj iril pe šaj mečhol i Persija i te đal palal ani Juda. Dija len pare te vazden o Hram! Gijate, pale eftavardeš berš ano izgnanstvo, jekh cikni grupa tare Jevreja, irisajle ano Jerusalim ani Judeja.

OBS Image

Kana e manuša avile ano Jerusalim, opet vazdije o Hram, taj e duvara okolo o foro. Iako sesa talo vlast avere narodostar, von živisade ani Obećimi phuv taj klanjisajle ano Hram.

Biblisko paramič andaro: 2 lil e Caronenđe 17; 24-25; 2 lil taro Dneviko 36; lil e Ezraso 1-10; lil e Neemijaso 1-13