Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

44. O Petar thaj o Jovane sastaren e prosjako

OBS Image

Jekh đive o Petar thaj o Jovane đele ano Hram. Kana avile pašo Hramsko vudar, dikhlje banđe manuše sar manđol pese pare.

OBS Image

O Petar dikhlja kale banđe manuše thaj vačarda: "Najma pare te dav tut. Al ka dav tut kova so isima. Ane Isuseso alav, ušti thaj phir!"

OBS Image

O Dol odma sastarda e banđe manuše, a vov sigate lija te phirol te hutol gothe, thaj slavisada e Devle. E manuša ani avlin taro Hram sesa začudime.

OBS Image

But đene sigate avile te dičhen e manuše savo sasa sastardo. O Petar vačarda lenđe: "Sose sen začudime kaj si kava manuš sastardo? Amen ni sastardam le amare zuralimasa il šukarimasa. Gova sasa e Isuseso zuralipe thaj i vera savi o Isus dija amen te sastara kale manuše."

OBS Image

"Tumen sen gola save vačarde e Rimskonese upraviteljese te mudaren e Isuse. Tumen mudarden e manuše savo dol životo, al o Dol vazdija le tare mule. Iako ni razumisaden so čerden, o Dol iskoristisada tumare delura te bi ispunila pe o proroštvo kaj o Mesija trubul te trpil thaj te merol. Golese akana pokajin tumen, thaj irin tumen ko Dol te šaj tumare grehura te aven thode."

OBS Image

E anglune taro Hram sesa but holjame so o Petar thaj o Jovan vačarde. Golese dolde len thaj čute len ano phanglipe. But đene veruisade ane Petrese lafura, thaj o broj tare manuša so veruisade ano Isus barilo ke panđ milje đene.

OBS Image

Aver đive e jevrejska vođe ande e Petre thaj e Jovane anglo anglunosvešteniko thaj avera verska anglune. Pučlje e Petre thaj e Jovane: "Kase zuralimasa sastarden kale banđe manuše?"

OBS Image

O Petar vačarda lenđe: "Kava manuš so ačhol angle tumende sastardo si e zuralimasa taro Isus o Mesija. Tumen razapnisaden e Isuse, a o Dol vazdija le ano životo! Tumen crdijen le tumendar, al naj nijekh aver način kastar šaj avol spasenje samo ko zuralipe e Isuseso!"

OBS Image

E anglune sesa šokirime sar gija šukar vačarda o Petar thaj o Jovan, golese kaj đanglje kaj si von duj obična manuša thaj ni nakhle nisavi bari škola. Tegani setisajle kaj kala manuša sesa e Isusesa. Pale gova pretisade e Petre thaj e Jovane thaj mukhlje len.

Biblisko paramič andaro: Buča e Apostolurenđe 3,1–4,22