Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

25. O Sotona iskušil e Isuse

OBS Image

Pale gova o Isus kana sasa krstimo, o Dux Sveti inđarda le ani divljina, thaj gothe postisada saranda đive thaj saranda rača. Gothe o Sotona avilo thaj e Isuse iskušisada te grešil.

OBS Image

O Sotona iskušisada e Isuse gija so vačarda lese: "Ako san tu e Devleso Čhavo, čer kala bara te aven mangro te bi šaj te xa!"

OBS Image

A o Isus vačarda lese: "Pisimo si ano Lafi e Devleso: 'E manušese ni trubul samo mangro te bi živila, trubul svako lafi savo o Dol vačarol!'"

OBS Image

O Sotona inđarda e Isuse ko najbaro than po Hramo thaj vačarda lese: "Ako san e Devleso Čhavo, čhude tut tele, golese so si pisimo: 'O Dol naredisada pe melekurenđe te ičaren tut te ne bi ćire pingre čalavena ano bar.'"

OBS Image

O Isus vačarda e Sotonase gija so citirisada taro Lafi. Vačarda: "Ano Lafi e Devleso, Vov naredil pe narodose: 'Ma iskuši e Rajo, e Devle ćire.'"

OBS Image

Tegani o Sotona sikada e Isusese sa e carstvura e svetose i sa lenđi slava thaj vačarda: "Ka dav tu sa kava tuče ako pokloni tu taj klanji tu manđe."

OBS Image

O Isus vačarda: "Đa mandar, Sotono! Ano Lafi e Devleso, Vov naredil pe manušenđe: 'Klanjin tumen samo e Rajose, tumare Devlese thaj lese služin.'"

OBS Image

O Isus ni mukhlja pe ke Sotonase kušnje, o Sotona golese mukhlja le. Pale gova e melekura avile, thaj brinisajle e Isusese.

Biblisko paramič andaro: Lačho lafi taro Matej 4,1–11; Lačho lafi taro Marko 1,12–13; Lačho lafi taro Luka 4,1–13