Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

21. O Dol obećil e Mesija

OBS Image

Taro anglunipe, o Dol planiril te bičhalol e Mesija. O prvo obećanje taro Mesija avol e Adamese thaj e Evaće. O Dol obećisada da ka avol bijando taro potomko e Evako savo ka phađol e sapeso šoro. O sap savo hohada e Eva sasa o Sotona. O obećanje značisada kaj o Mesija ka pobedil e Sotona.

OBS Image

O Dol obećisada e Avraamese kaj sa e narodura prekale leste ka aven blagoslovime. Kava blagoslov ka avol pherdo kana ka avol o Mesija ano određeno vreme ano budućnost. Vov ka čerol te aven spasime e manuša taro sa o narodo.

OBS Image

O Dol obećisada e Mojsijase da ano budućnost ka vazdol vađi jekhe proroko sar leste. Kava sasa vađi jekh obećanje taro Mesija savo ka avol ane nesavo kasnije vreme.

OBS Image

O Dol obećisada e carose e Davidese kaj jekh tare lese potomkura ka vladil sar caro po narodo e Devleso sa e đivesa. Kava značil kaj o Mesija ka avol jekh tare Davidese potomkura.

OBS Image

Ano proroko o Jeremija, o Dol obećisada kaj ka čerol Nevo savez, al na sar savez savo o Dol čerda e Izraelesa ko Sinaj. Ano Nevo savez, o Dol ka pisil piro zakon ane ile e manušenđe, a e manuša ka pinđaren le svako pese, von ka aven Leso narodo, a Vov ka oprostil lenđe grehura. O Mesija ka čerol o Nevo savez.

OBS Image

E Devlese prorokura gija i von vačarde kaj o Mesija ka avol proroko, svešteniko thaj caro. Proroko si manuš savo ašunol o lafi e Devleso thaj vačarol e Devleso lafi e narodose. O Mesija save o Dol obećisada ka avol kova savršeno proroko.

OBS Image

E Izraelska sveštenikura ande žrtve e Devlese umesto o narodo sar zamena zaki kazna tare lenđe grehura. E sveštenikura molisajle e Devlese e manušenđe. O Mesija ka avol savršeno najbarosvešteniko savo ka dol pes sar savršeno žrtva e Devlese.

OBS Image

O caro si neko ko vladil po carstvo i savo sudil e narodose. O Mesija ka avol savršeno caro savo ka bešol ko prestolje pire pretkose e Davidese. Ka vladil pi sa i phuv sa e đivesa, thaj ka sudil čačimasa i ka čerol čačukane odluke.

OBS Image

E Devlese prorokura vačarde but stvara taro Mesija. O proroko Malahije angleder dikhlja kaj o baro proroko ka avol angleder so ka avol o Mesija. O proroko Isajia vačarda kaj e Mesija ka bijanol čhej. O proroko o Mihej vačarda kaj ka avol bijando ano Vitlejem.

OBS Image

O proroko Isajia vačarda kaj o Mesija ka živil ani Galileja, kaj kolenđe ile kase si phađe vov ka sastarol, ka proglasil sloboda e phanglenđe. Gijate vačarda kaj o Mesija ka sastarol e nasvalen thaj kolen save našti šunen, dičhen, vačaren il phiren.

OBS Image

O proroko Isajia gija i vačarda kaj o Mesija ka avol mrzimo kančhestar thaj čhudimo. Avera prorokura vačarde kaj kola save ka mudaren e Mesija ka čhelen kocka zake lese šeja thaj leso amal ka izdajil le. O proroko o Zaharije vačarda kaj e Isuseso o amal ka avol počindo tranda srebrenjakura sar plata so ka izdajil e Mesija.

OBS Image

E prorokura isto vačarde sar o Mesija ka merol. O Isajia vačarda kaj e manuša ka čhungaren le, ka maren muj lesa, thaj ka maren le. Ka pusaven le, ka merol ane bare muke thaj patnje, i ako khanči ni čerda.

OBS Image

E prorokura vačarde kaj o Mesija ka avol savršeno, bize grehura. Ka merol te lol i kazna zake grehura avere manušenđe. Lesi kazna ka anol mir maškare manuša thaj o Dol. Kava si razlog sose e Mesijaso meripe si e Devlesi volja.

OBS Image

E prorokura vačarde kaj o Mesija ka merol thaj o Dol ka vazdole (vaskrsnil le) tare mule. Tare Mesijaso meripe thaj vaskrsnipe, o Dol ka čerol po plan te spasil e grešnikuren thaj te avol o Nevo savez.

OBS Image

O Dol vačarda e prorokurenđe but buča taro Mesija, a o Mesija ni avilo ke nikaso vreme tar gola prorokura. Po but tare 400 berš sar dija poslednjo proročanstvo, ko vreme savo trubuja, O Dol bičhalda e Mesija ko sveto.

Biblisko paramič andaro: 1 lil e Mojsijaso 3,15; 12,1–3; 5 lil e Mojsijaso 18,15; 2 lil e Samuileso 7; lil e Jeremijaso 31; lil e Isaijaso 59,16; lil e Daniloso 7; lil e Malahijaso 4,5; lil e Isaijaso 7,14; lil e Mihejeso 5,2; lil e Isaijaso 9,1–7; 35,3–5; 61; 53; Psalmura 22,18; 35,19; 69,4; 41,9; lil e Zaharijaso 11,12–13; lil e Isaijaso 50,6; Psalmura 16,10–11