Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

35. Paramič taro šukar dad

OBS Image

Jekh đive, o Isus sikavola bute poreznikuren thaj avere grešnikuren save čidijepe te šunen le.

OBS Image

Nesave verska anglune save sesa i von gothe dikhlje sar o Isus ponašil pe kale grešnikurencar sar te phene lese amala, thaj lije te vačaren maškar peste. Golese o Isus vačarda lenđe kaja paramič.

OBS Image

"Sasa jekh manuš kas sasa duj čhave. O terno čhavo vačarda pe dadese: "Dade, mangav mingro nasledstvo akana!" Gija o dad ikalda i ulada lenđe piri imovina maškare pe duj čhave."

OBS Image

"Sigate o cikneder čhavo čidija sa so isile thaj đelo dur thaj xalja sa e pare ane po grešno životo."

OBS Image

"Pale gova, baro bukhalipe sasa an goja phuv kaj sasa o cikneder čhavo, a le ni sasa pare te činol hamase. Golese arakhlja samo jekh buči savi šajine te čerol, a gova si te parvarol e balen. Sasa gači bukhalo kaj manglja te hal i okova so xan e bale."

OBS Image

"Thaj, o terno čhavo vačarda korkoro pese: 'So me čerav? Sa e sluge me dadese isilen pherdo hamase, a me kate merav bukhalo. Ka irima ke mo dad thaj ka mangav te avav jekh tar lese sluge.'"

OBS Image

"Gija o cikneder čhavo lija te iril pe palal ke pe dadeso čher. I kana sasa dur tar po čher, leso dad dikhlja le thaj pelo lese žal. Prastija an po čhavo, zagrlisada le thaj čumidija le."

OBS Image

"O čhavo vačarda: 'Dade, grešisadem premalo o Dol thaj premale tute. Naj sem vredno te avav ćo čhavo.'"

OBS Image

"Leso dad vačarda jekhese tar pe sluge: 'Đa sigate an em šukar šeja thaj urav me čhave! Čhuv angrustik pe leso naj thaj urav le sandale ke pingre. Pale gova čhin em thule telco te šaj avol amen gozba thaj te slavi, golese kaj mo čhavo sasa mulo akana si đuvdo! Sasa hasardo akana si arakhlo!'"

OBS Image

"Thaj gijate e manuša lije te slavin. Pale gova, o phureder čhavo avilo čhere tar pi buči. Šunda i muzika thaj o čhelipe thaj pučlja so si gova."

OBS Image

"Kana o phureder čhavo šunda kaj slavin golese so irisajlo leso phral čhere, sasa gači holjamo kaj ni manglja te dol ano čher. Leso dad iklilo avri thaj molisada le te avol andre taj te slavin, vov ni manglja."

OBS Image

"O phureder čhavo vačarda pe dadese: "Sa kala berša radisadem vredno tuče! Nikad ni sema kova savo ni šunda tut, a ni dijan ma ni cikne buznja te šaj proslaviv me amalencar. A akana kada avilo kava ćiro čhavo savo xalja sa pe pare ko grešno ponašanje irisajlo čhere, tu lese čhindan em šukare telco!"

OBS Image

"O dad vačarda lese: 'Mo čhavo, tu san uvek mancar, i sa so isima ćiro si. A lačhe si kaj slavi, golese kaj ćo phral sasa mulo, akana si đuvdo. Sasa hasardo akana si arakhlo!'"

Biblisko paramič andaro: Lačho lafi taro Luka 15,11–32