Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

33. Paramič taro sejači

OBS Image

Jekh đive, o Isus sikada bute manušen paši obala taro jezero. Gači manuša avile te šunen le kaj o Isus morajlo te ukljol ano čamco pašo paj te šaj šunen le. Bešlo ano čamco thaj sikada e manušen.

OBS Image

O Isus vačarda lenđe kaja paramič: "Jekh sejači iklilo te čhudol o seme. Dok vastesa čhudija o seme, nesavo pelo ki phuv, thaj e čiriklja avile thaj xalje sa o seme."

OBS Image

"Aver seme pelo ki barali phuv, kaj sasa zala phuv. O seme ki barali phuv barilo sigate, al o koreno naštine te širil pe ani phuv duboko. Pa kana iklilo o kham, thaj tatarda, e biljke šučile thaj mule."

OBS Image

"A aver seme pelo maškaro žbunje. Kava seme lije te barol, al e žbunura tasade le. Golese kala biljke save iklile tar gova seme savo pelo ki žbunasto phuv ni dije nisavo bijandipe."

OBS Image

"Aver seme pelo ki šukar phuv. Kava seme barilo thaj dija 30, 60 pa nesavo i 100 droma po but seme nego so sasa sijime. Kas isi kana nek šunol!"

OBS Image

Kaja paramič bunisada lese učenikuren. Golese o Isus objasnisada lenđe: "O seme si o Lafi e Devleso. O drom si manuš savo šunol o Lafi e Devleso, thaj ni razumil thaj avol o beng thaj lol lestar o Lafi.

OBS Image

"Barali phuv si manuš savo šunol o Lafi e Devleso thaj prihvatil la radosno. Al voj načhol tare pharipe il taro progonstvo, pa perol."

OBS Image

"Žbunali phuv si manuš savo šunol o Lafi e Devleso, al sar o vreme načhol, e brige, o barvalipe thaj o šukaripe kale svetose ugasin leso manglipe premalo Dol. Sar rezultat tar gova, o učenje savo šunda ni dija bijandipe."

OBS Image

"A i šukar phuv si manuš savo šunol o Lafi e Devleso, pačal ane leste, thaj dol bijandipe."

Biblisko paramič andaro: Lačho lafi taro Matej 13,1–8, 18-23; Lačho lafi taro Marko 4,1–8, 13-20; Lačho lafi taro Luka 8,4–15