Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

38. O Isus si izdajimo

OBS Image

Svako berš, e Jevreja slavin i Pasha. Gova proslavin golese kaj o Dol ikalda lenđe puranen taro ropstvo andaro Egipat angleder but berša. Nakhle trin berš sar o Isus počnisada te propovedil thaj te sikavol javno, o Isus vačarda pe učenikurenđe kaj manđol te čerol i Pasha lencar ano Jerusalim, thaj odori ka avol vov mudardo.

OBS Image

Jekh tare Isusese učenikura sasa manuš kaso alav sasa Juda. E Juda si buči sasa i blagajna tare apostolura, but kamlja pare thaj često čorola andari blagajna. Kana resle o Isus thaj lese sikade ano Jerusalim, o Juda đelo e jevrejskonenđe anglunenđe manglja parenđe te izdol e Isuse. Đanglja kaj e jevrejska anglune ni pačan kaj si o Isus Mesija thaj kaj manđen te mudaren le.

OBS Image

E jevrejska anglune, počinde e Judase tranda srebrenjakura te izdol e Isuse. Kava sasa sar so vačarde e prorokura. O Juda pristanisada, lija e pare, thaj đelo. Lija te rodol prilika sar te kandol len te dolen e Isuse.

OBS Image

Ano Jerusalim, o Isus slavila i Pasha pe učenikurencar. Ko Pashalno hape, o Isus lija o mangro thaj phaglja le. Vačarda: "Len i xan kava. Kava si mo telo, savo dol pe tumenđe. Kava čeren manđe te setin tumen." Gija, o Isus vačarda lenđe kaj leso telo ka avol žrtvujimo lenđe.

OBS Image

Pale gova o Isus vazdija o tahtaj thaj vačarda: "Pijen kava. Kava si mo rat taro Nevo Savez savo čhordol pašo oprostipe e grehura. Kava čeren te den tumen gođi manđe svako drom kana pijen."

OBS Image

Pal gova o Isus vačarda pe učenikurenđe: "Jekh tumendar ka izdol ma." E učenikura sesa šokirime, thaj pučlje ko bi šaj čerola gova. O Isus vačarda: "Manuš kase dav kava kotor mangro si o izdajniko." Tegani dija o mangro e Judase.

OBS Image

So lija o Juda o mangro, o Sotona avilo ane leste. O Juda iklilo thaj đelo te pomognil e Jevrejskone anglunenđe te dolen e Isuse. Sasa mrako.

OBS Image

Palo hape, o Isus thaj lese učenikura đele ki Maslinsko gora. O Isus vačarda: 'Savore ka ačhaven ma erat. Pisimo si: "Ka čalavav e pastire thaj sa e bakre ka našen.'"

OBS Image

O Petar vačarda: "Te mukhlje tu savore, me ni mukhav tut." Tegani o Isus vačarda e Petrese: "O Sotona manđol tumen savore, me molisaljem tuče, Petre, ćo pačaipe ma te ačhol. Thaj, erat, angleder o bašno so đilabol, trin droma ka vačare kaj ni pinđarema."

OBS Image

O Petar vačarda e Isusese: "Ako i ako trubul ka merav, me nikad ni ka phenav gova!" Savore e učenikura vačarde gova.

OBS Image

Pale gova o Isus đelo pe učenikurencar ko than savo akhardola Getsemansko vrt. O Isus vačarda pe učenikurenđe te molin pe te ma bi đana ano bilačhipe. Tegani đelo o Isus te molil pe.

OBS Image

O Isus molisada trin droma: "Dade mingreja, ako šaj, moliv tut te ma pijav kava tahtaj tare patnje. A ako našti averčhande te aven e manušikane grehura oprostime, nek avol ćiri volja." O Isus sasa but uznemirimo thaj leso znoj sasa sar kapljice rat. O Dol bičhalda meleko te zuravol le.

OBS Image

Pale svako drom kana molisajlo, o Isus irisajlo ke pe učenikura, al von zasute. Kana irisajlo trito drom, o Isus vačarda "Ušten! Mo izdajniko si kate."

OBS Image

O Juda avilo e Jevrejskone anglunencar, e vojnikurencar, thaj bute manušencar. Inđarena mačura thaj čile. O Juda avilo e Isusese thaj vačarda: "Pozdrav, Učitelju" thaj čumidija le. Kava sasa znako e Jevrejsko anglunenđe te đanen kas te dolen. Tegani o Isus vačarda e Judase: "Judo, izdaima čumidimasa?"

OBS Image

Dok dolde e vojnikura e Isuse, o Petar ikalda po mačo thaj čhinda e anglunesveštenikose slugaso kan. O Isus vačarda e Petrese: "Iri o mačo! Me tar mo Dad šaj te mangav sa i vojska e melekurenđi te branil ma. Al trubul te šunav me Dade." O Isus sastarda gole manušeso kan. Pale gova kana dolde e Isuse, sa e učenikura našle.

Biblisko paramič andaro: Lačho lafi taro Matej 26,14–56; Lačho lafi taro Marko 14,10–50; Lačho lafi taro Luka 22,1–53; Lačho lafi taro Jovan 12,6; 18,1–11