Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

23. Bijandipe e Isuseso

OBS Image

I Marija sasa verimi e pravednone manušese leso alav sasa Josif. Kana o Josip šunda kaj si i Marija khamni, đanglja kaj gova naj leso čhavo. Ni manglja te lađarol e Marija, pa planirisada čorale te ačhavol la. Angleder so ka čerol gova, o meleko avilo thaj vačarda lese ano suno.

OBS Image

O meleko vačarda: "Josife, ma dara te le e Marija romnjaće. I bebica so si ane late si taro Sveti Dux. Voj ka bijanol murše. Dele alav Isus (so značil 'o Jahve spasil'), golese kaj vov ka spasil e manušen tare lenđe grehura."

OBS Image

Gija o Josip lija romnjaće e Marija, lija la an po čher, thaj ni suta lasa sa dok ni bijanda.

OBS Image

Kana avilo o vreme i Marija te bijanol, i rimsko vlada vačarda savorenđe kaj zbog o popis trubul te đan ane forura kaj lenđe purane živisade. O Josif thaj i Marija morajle te putujin taro Nazaret, kaj živisade ano Vitlejem golese kaj lengo pretko sasa o David kaso bijando foro sasa o Vitlejem.

OBS Image

Kana resle ano Vitlejem, naj sasa than kaj te ačhen. Jekh than kaj arakhlje sasa than kaj bešena e životinje. Gothe o čhavoro bijandilo thaj lesi dej čutale ani baleja, golese kaj naj sasa aver than sojimase. Thaj dijele alav Isus.

OBS Image

Goja rat, nesave čobanura paše arakhlje pe bakren. Tari jekh drom, o meleko ano sjaj iklilo, von darajle. O meleko vačarda lenđe: "Ma daran, isima šukar haberi tumenđe. O Mesija, o Gospodari, bijandilo ano Vitlejem!"

OBS Image

"Roden e čhavore, motimo ane šeja, sar pašljol ani baleja." Tari jekh drom o nebo pherdilo e melekurencar save slavisade e Devle, thaj vačarena: "Slava e Devlese ko nebo thaj šukaripe ki phuv e manušenđe kolenđe so o Dol smiluisajlo."

OBS Image

E čobanura sigate resle ko than kaj o Isus sasa, arakhlje le sar pašljol ani baleja, baš gija sar o meleko vačarda lenđe. Sesa but uzbudime. E čobanura irisajle odori kaj sesa lenđe bakre, slavisade e Devle za sa so šunde thaj dikhlje.

OBS Image

Pale nesavo vreme, e đangle taro durutno istok dikhlje jekh ćeren ko nebo. Shvatisade kaj bijandilo nevo caro Jevrejsko. Gijate von đele dur te bi dičhena kale caro. Avile ano Vitlejem thaj arakhlje e Isuse taj lese roditeljen kaj bešen.

OBS Image

Kana e đangle dikhlje e Isuse lese dejasa, poklonisajle taj lese klanjisajle. Dijele skupa darura. Pale gova irisajle čhere.

Biblisko paramič andaro: Lačho lafi taro Matej 1; Lačho lafi taro Luka 2