Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

24. O Jovane krstil e Isuse

OBS Image

O Jovane, o čhavo e Zaharijaso thaj e Jelisavetako, barilo thaj čerdilo proroko. Živisada ani divljina, xalja avđin thaj skakavcura thaj phirada šeja čerde tare bala e kamilaće.

OBS Image

But đene iklile ani pustinja te bi šunena e Jovane. Vov propovedisada thaj vačarola lenđe: "Pokajin tumen, golese so si o carstvo e Devleso paše!"

OBS Image

Kana e manuša ašunde so vačarola o Jovane, but đene lendar pokajisajle tare pe grehura, a o Jovane krstisada len. But e verska vođe i von avile te krstil len o Jovane, al von ni pokaisajle ni priznajisade pe grehura.

OBS Image

O Jovane vačarda e verskone vođenđe: “Tumen sen sapa otrovna! Pokajin tumen i menjin tumaro ponašanje. Svako kaš savo ni anol šukar bijandipe ka avol čhindo thaj ka avol čhudimo ani jag.“ O Jovane pherda kova so e prorokura vačarde: „Dik, bičhalav me glasniko angle tute, savo ka čerol o ćiro drom.“

OBS Image

Nesave Jevreja pučlje e Jovane vov li si o Mesija. O Jovane vačarda lenđe: "Me najsem o Mesija, al ka avol neko pale mande. Vov si gači baro, kaj me naj sem vredno ni lese menije te uljarav."

OBS Image

Aver đive, o Isus avilo te krstil le o Jovane. Kana dikhlja le o Jovane, vačarda: "Dičhen. Ek o Bakro e Devleso savo ka inđarol e grehura akale svetose."

OBS Image

O Jovane vačarda e Isusese: "Naj sem vredno te krstiv tut. Tu man trubul te krsti." A o Isus vačarda: "Tu trubul te krsti man, gija trubul te čerdol." Gija o Jovane krstisada le, a o Isus nikad ni grešisada.

OBS Image

Kana o Isus iklilo andaro paj kana sasa krstimo, o Dux e Devleso iklilo ano oblik e goluboso ulilo thaj ačhilo pe leste. Tad, e Devleso glaso šundilo taro nebo: "Tu san Čhavo kas me mangav, but sem zadovoljno tusa."

OBS Image

O Dol angleder vačarda e Jovanese: "O Dux Sveti ka avol pe kova kas ka krsti. Gova manuš si o Čhavo e Devleso." Samo jekh si Dol. A kana o Jovane krstisada e Isuse, šunda o glaso e Devleso e Dadeso sar vačarol, dikhlja e Devle e Čhave, gova si o Isus, thaj dikhlja e Svetone Duxo.

Biblisko paramič andaro: Lačho lafi taro Matej 3; Lačho lafi taro Marko 1,9–11; Lačho lafi taro Luka 3,1–23