Gurbet (Vlach Romani): Biblijske priče za sve

Updated ? hours ago # views See on DCS

1. Sar o Dol čerda i phuv

OBS Image

Ak sar čerdilo sa angleder. Paše šov đive o Dol čerda o svemir thaj sa sosi ane leste. O Dol čerda i phuv, a i phuv sasa tamno thaj čuči, thaj naj sasa khanči oblikujimo pe late. A pe paja sasa e Devleso Dux.

OBS Image

I o Dol vačarda: "Nek avol svetlo!" Thaj čače avilo o svetlo. O Dol dikhlja kaj o svetlo si šukar i dijale vika "đive". Crdija le tari tama, savo dija vika "rat". O Dol čerda o svetlo ko prvo đive taro čeripe.

OBS Image

Ko dujto đive taro čeripe, o Dol vačarda i čerda o nebo upreder i phuv. Čerda o nebo gija so crdija o paj odupral taro paj telal.

OBS Image

Ko trito đive, o Dol vačarda i crdija e paja taro kopno. O kopno dija vika "phuv" a e paja dija vika "more". O Dol dikhlja kaj sa so čerda sasa šukar.

OBS Image

Tegani o Dol vačarda: "Andari phuv nek baron sa vrste kašta thaj biljke." I gija sasa. O Dol dikhlja kaj sa so čerda sasa šukar.

OBS Image

Ko štarto đive taro čeripe, o Dol vačarda i čerda o kham, o čhon thaj e čerenja. O Dol čerda len te den svetlo e phuvaće te sikaven o đive thaj i rat, e beršese dobura thaj e berša. O Dol dikhlja da sa so čerda sasa šukar.

OBS Image

Ko panđto đive, o Dol vačarda thaj čerda sa so plivil ane paja thaj sa e čirikljen. O Dol dikhlja kaj si gova šukar thaj blagoslovisada len.

OBS Image

Ko šovto đive taro čeripe, o Dol vačarda: "Nek aven životinje sa e vrste ki phuv!" Thaj sa čerdilo gija sar o Dol so vačarda. Nesave životinje sesa domaća, nesave lazisade ki phuv a nesave sesa divlja. O Dol dikhlja da si gova šukar.

OBS Image

O Dol vačarda: "Ka čera manušen ke amari slika te aven sar amen. Len ka avol autoritet ki phuv thaj pe životinje."

OBS Image

Gija, o Dol lija zala phuv, čerda la ano oblik e manušeso, thaj phurdija o životo ane leste. Gole manušeso alav sasa Adam. O Dol čerda o vrt kaj o Adam šajine te živil thaj čutale gothe te šaj dičhol po vrt.

OBS Image

Maškar o vrt, o Dol sadisada duj posebna kašta: kaš taro životo thaj kaš tar savo đanol pe o šukar thaj o bilačhipe. O Dol vačarda e Adamese kaj šaj hal tar sa e kašta ano vrt sem taro kaš taro savo đanol pe o šukar thaj o bilačhipe. Ako hal tare gova kaš, ka merol.

OBS Image

Thaj o Dol vačarda: "Naj šukar o manuš te avol korkoro." A nijekh životinja taro vrt našti avol e Adameso pomoćniko.

OBS Image

Thaj gija o Dol sovljarda e Adame zurale. O Dol lija jekh tare Adameso rebro i čerda đuvlja thaj anda la e Adamese.

OBS Image

Kana dikhlja la o Adam, vačarda: "Gijate, voj si sar mande! Neka avol blagoslovimo alav, 'Romni', golese kaj čerdi taro Murš." Golese o murš ka ačhavol pe dade thaj pe da thaj ka avol jekh telo pe romnjasa.

OBS Image

O Dol čerda e murše thaj e đuvlja ke piri slika. Blagoslovisada len thaj vačarda lenđe: "Te avol tumen pherdo čhave thaj unukura thaj pheren i phuv". O Dol dikhlja da sa so čerda sasa but šukar, i sasa zadovoljno sa gova so čerda. Gova čerdilo pe ko šovto đive taro čeripe.

OBS Image

Ke eftato đive o Dol završisada pi buči. Gija o Dol odmorisada tare buča so čerda. Blagoslovisada o eftato đive i čerdale te avol sveto, golese kaj ke gova đive odmorisada tar pi buči. Gija o Dol čerda o svemir i sa ane leste.

Biblisko paramič andaro: 1 lil e Mojsijaso 1-2