South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

2. Grehu vinji pă pămănt

Frame 02-01

Adam šă Mujere aluj asre tari făloš kum kusta ăm măndru gardu kari Dimizov u făkut păntru jej. Njiš unu dăm jej nu purta colji, šă daje nu lji are rušănji, daje kă nu are greh pă pămănt. Jej pă đes umbla ăm gard šă svite ku Dimizov.

Frame 02-02

Akulo are lukavă šarpi šje fišje relji ăm gard. U ăntribat pă Băšăcă: "Anume cu zăs Dimizov să nu mănănš njiš dă pă unu ljemn ăm gard?"

Frame 02-03

Mujere ju ăntors vorba: "Dimizov nju zăs anovă kă pučenj să mănkănj dă pă tot ljemnu numa nu dă pă ljemnu dă kunuščeri dă benjilje šă reljilje. Dimizov nju zăs: "Dakă vic mănka plod ili să punjec măna, voj vic muri."

Frame 02-04

Šarpilje pă aje u zăs alu mujere: "Aje nuj anume! Voj nac muri. Dimizov ščijă kă kănd ac mănka, voj ac fi ka Dimizov šă ac prišjepi benjilje šă reljilje ka šă Jăl."

Frame 02-05

Mujere u văzut plodu kă are măndru šă sămăna dulši. Šă je gănđe să fijă mărđolă šă u akuljes dăm plodurljelje šă u mănkat. Atunšje u dat šă alu bărbatu alji kari are ku je a jăl u mănkat dăm aje ka šă je.

Frame 02-06

Dăm turdată, oči alor as re dăsvăkuc, šă ur văzut kă as re goj. Jej ur ănšjirkat să ăš stupi telurlje alor, šă ur kărpit frunz una šă u făkut dăm elje colji.

Frame 02-07

Atunšje omu šă mujere aluj or auzăt pă Dimizov kum umblă păm gard. Amăndoj sur askuns dă la Dimizov. Atunšje Dimizov lu čimat pă Adam: "Hunđi ješć?" Adam u ăntors vorba: "Am auzăt kă umblji păm gard šă mi are frikă, daje kă mes gol. Kapu mam askuns."

Frame 02-08

Atunšje Dimizov u ăntribat: "Šjinji cu zăs kă ješć gol? Aj mănkat dăm plodurlje dă kari vam zăs să nu mănkăc? "Adam u ăntors vorba: "Tu maj dat pă mujerasta, šă je mu dat plod. "Atunšje Dimizov u ăntribatu pă mujere: "Šje ăj făkut?" mujere u ăntors vorba: "Šarpilje mu ănšjiljit".

Frame 02-09

Dimizov u zăs alu šarpi: "Tu ješć blăstămată! Tu ći tărăji pă injimac šă vi mănka pămănt. Tu šă mujere ata nu vic plašji una pă alt, šă kupiji atej su mărzăli una pă alt. Eje kari ur vinji dă pă mujera ata cu sparži kapu, šă tu lji fašji rană la kălkăju alor."

Frame 02-10

Dimizov ju zăs alu mujere: "Ju cuj da tari mari duruminči kănd vi făta. Tu ci kivinji pă bărbatuc atov, a jăl u vladali ku činji."

Frame 02-11

Dimizov u zăs alu om: "Tu aj pus ureći la mujere ata ša nu maj pus pă minji ureći. Aku ăj pămăntu blăstămat, šă tu vi trăbuji ku činjală să lukri să ac kraskă mănkari. Atunšje vi muri, šă tela ata su ăntoršji ăm pămănt." Omu u pus numi alu mujere aluj "Eva", šje značalešći "Aje kari dă kust" daje kă je u fi mama alu totă lume. Šă Dimizov lju ămbrăkat pă Adam šă pă Eva ku pelji dă životinjur.

Frame 02-12

Atunšje Dimizov u zăs: "Aku kănd lume ăs ka noj šă šćijă benjilje šă reljilje, alor nuj slobut dat să mănăšji plodu dă pă ljemnu dă kust šă să kušći dă erikeš. "Aša Dimizov lju mănat pă Adam šă pă Eva afară dăm gardu măndru. Dimizov u pus la ušă dă gardula bălor anđal să păzaskă njime să nu mănăšji plodurlje dă pă ljemnu dă kust.

Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 3